Formandsmøde: Er der SUBSTANS i din ledelse?

På formandsmødet i Odense i dag talte cand.scient.pol. og ledelsescoach Jan Nørgaard om, hvordan man udfylder ledelsesrollen i krydspresset mellem forvaltning, chefer, politikere, medarbejdere, elever og forældre.

Overskriften var ’Substantiel ledelse’. Jan Nørgaard lagde også op til dialog med de ca. 100 formænd for lokalforeninger og faglige lederklubber, HB og sekretariat.

Det gode lederskab på skolen handler om at finde sig selv og hinanden i ledelsesteamet i det mylder af relationer, kommunikation, styring, konkurrence, krav af økonomisk og megen anden art, der er på kryds og tværs i et omfang, der ifølge Jan Nørgaard sætter samfundet, ja demokratiet i krise. En tilstand, der overvælder og handlingslammer med mange muligheder for at træde forkert.

Svaret på ’krisen’ er at finde (sit) fodfæste, finde substans, for at kunne agere - og lede. Substantiel ledelse handler ”om at finde de kompetencer, de værdier og den motivation i os selv og andre, som skaber arbejdsglæde og resultater”, sagde Jan Nørgaard. Stadier på denne vej er bl.a. at have 1) fokus på opgaven 2) styr på relationer og 3) psykologisk ro og strategisk retning.

Deltagerne drøftede tværkommunalt, om Jan Nørgaards analyse og forsøg på at pege på muligheden for at skabe ’substantiel’ skoleledelse i vor tids på én gang velfærds- og konkurrencestat gav mening? Det vidnede en ½ times intens debat om, at det gjorde. Nogle refleksioner blev delt i plenum, fx:

  • Der er brug for at (gen)finde kernen i ledelsesopgaven, få valgt det relevante til og fravalgt det knapt så relevante. Alt er ikke lige godt, lige vigtigt.
  • Det er u-hyg-ge-ligt (og ikke kun fordi det i dag er halloween) med skismaet mellem at arbejde for fællesskabet, men hvor mange også vil betale mindre i skat og køre i store biler.
  • Der har været en tilgang en gang, der hed: ”Det skal vi nok finde ud af”, der - igen - kan være brug i form af større enkelhed, mere tillid og mere selvbestemmelse.
  • Konkurrencestaten forsvinder næppe, men vi kan måske bidrage med mere nuancerede måder at konkurrere og skabe effektivitet på – med mere substans.
  • Der er i dag også en overfokusering på det, som ikke virker – vi har brug for mindre énstrengede styringsredskaber end blot de økonomisk funderede.
  • Vi bør gøre "det nødvendige", men det bliver vi bare ikke målt på, hvis ikke det også står i notaterne.

I en verden, der er uoverskuelig og kompleks bliver ledelse endnu mere vigtig – det er ved at blive et kald, sagde Jan Nørgaard. Men det substantielle – det ikke reelt overfladiske – hvordan identificeres det? Jo, meget kort sagt i fællesskab, i afgrænsning, med mod, tillid, dialogisk dømmekraft og involvering.
Dertil kom en række operationelle anvisninger, som fremgår af oplægsholderens seneste bog.

Medlemmer af foreningen får 25% rabat på bogen ’Substantiel ledelse - et svar på den demokratiske krise' til en pris af 206,25 kr. - normalpris er 275 kr. Benyt denne kode på hansreitzel.dk: SL2018
Tilbuddet gælder frem til 15. november 2018.