Forsker: Informér mindre og bedre på Forældreintra

Forældreintra stiller store krav til forældrene. Så store, at det i nogle tilfælde helt afkobler forældre fra samarbejdet mellem skole og hjem. Derfor skal lederne lave retningslinjer for mængden af information, anbefaler forsker.

I løbet af et år fulgte sociolog og ph.d. Maria Ørskov Akselvoll to indskolingsklasser på to folkeskoler i københavnsområdet, hvor hun fik de samme beskeder på Forældreintra som klassernes forældre om fastelavnsfester, klasseudflugter, legegruppedatoer, ændringer i ugeplanen og påmindelser om afleveringsopgaver og dagens lektier.

Den enorme informationsmængde stiller store krav til forældrene. Så store, at det i nogle tilfælde helt afkobler forældre fra samarbejdet mellem skole og hjem. Sådan lyder konklusionen fra Maria Ørskov Akselvoll, der står bag ph.d.-afhandling om skole-hjem samarbejde i et forældreperspektiv.

”To fyldte ringbind. Det var, hvad et helt skoleårs informationsstrøm på Forældreintra blev til, når man printede dem ud for begge de skoleklasser, som jeg fulgte,” fortæller Maria Ørskov Akselvoll om informationsstrømmen, der betød, at der i gennemsnit var nyt at læse hver anden dag.

Kræver ressourcer

”Det, jeg har dokumenteret, er, hvordan det er ressourcekrævende at deltage i det digitale skole-hjem-samarbejde. Man skal både have kompetencerne til at læse så meget information og sortere i, hvad der er vigtigt,” siger Maria Ørskov Akselvoll, som observerede forskellige måder at håndtere informationen på, som hang sammen med forældrenes uddannelsesniveau.

”I mit materiale er der masser af opfordringer om at huske at læse og hjælpe med matematik og øve engelske ord. Det kommer i en lind strøm, og det er de højt uddannede og de forældre med god økonomi, som er gode til at håndtere det, mens det overmander de lavtuddannede, som ikke kan afkode, hvilke handlinger, der skal komme ud af det og har sværest ved at finde tid og overskud til at assistere,” forklarer hun og peger på en uheldig konsekvens ved det digitale skole-hjem samarbejde:

”Det betyder, at vi reproducerer den sociale ulighed, fordi Forældreintra er en kompetencekrævende samarbejdsform.”

Lav retningslinjer

Så om ikke før, så når Forældreintra bliver udskiftet med det nye system Aula i 2019 er det en gylden mulighed for at tage mængden af informationer fra skolen til forældrene op til revision, anbefaler Maria Ørskov Akselvoll.

”Når det viser sig, at det kræver kompetencer at sortere i den her informationsstrøm i dagligdagen for at kunne bruge den, så skulle man kigge på den fra skolens side – se på nogle måneders indhold fra Forældreintra – og få snakket om, hvad er nice to know og hvad er need to know. Prøv at tænke forældreperspektivet ind og tænk ikke bare over, at nu har I informeret, men hvad er det for handlinger, I ønsker, hvad kræver det af overskud og kompetencer hos forældrene, og hvordan passer det ind i forskellige familiers hverdagsliv? Det tror jeg ikke skolerne gør sig klart, konstaterer Maria Ørskov Akselvool og slutter:

”Jeg synes, skolerne skal være modige og turde sige, at vi skal til at informere mindre og bedre. Skolelederne kunne starte diskussionen om, hvordan det kommende Aula skal bruges og lave retningslinjer om øvre grænser for, hvor meget skolen informerer – fx to gange om ugen eller i et månedsbrev. Det handler det om at finde en balance, hvor flest mulige er med, og platformen skaber værdi.”

Ph.d.-afhandlingen 'Folkeskole, forældre, forskelle – Skole-hjem-samarbejde og forældreinvolvering i et klasseperspektiv' af Maria Ørskov Akselvoll, sociolog, ph.d. og ekstern lektor ved Roskilde Universitet kan downloades på www.mariaakselvoll.dk

Modelfoto: Colourbox.dk