Fremtidens uddannelse af skoleledere er klar

Skolelederforeningen har været hovedaktør i designet af en ny national diplomuddannelse i skoleledelse, der passer til skolelederjobbet i dag og er målrettet de kompetencer, skoleledere bør have. Uddannelsen er nu klar og udbydes efter sommer.

Undervisningsministeriet, Uddannelses- og forskningsministeriet, KL, Skolelederforeningen og en række andre aktører har over det seneste år arbejdet på at få skabt en ny diplomuddannelse i ledelse, der i højere grad understøtter de behov, der særligt kendetegner skoleledernes udfordringer.

Det er nu lykkedes: Opbygning og indhold af den nye skolelederuddannelse er klar. De nye grundmoduler i diplom i ledelse starter op efter sommer, mens de nye moduler særligt målrettet skoleledere udbydes fra foråret 2019. Claus Hjortdal, skoleledernes formand, er meget tilfreds med den nye uddannelse.

”Der er tale om en uddannelse med en god balance mellem teori og praksis, Ja, som netop i høj grad tager udgangspunkt i skoleledernes praksis. Det er meget vigtigt for at ruste skoleledelserne til jobbet, som i dag rummer mange forskellige opgaver lige fra økonomistyring til pædagogisk arbejde,” siger Claus Hjortdal, som har deltaget i arbejdet med den nye uddannelse.

Han peger på, at Skolelederforeningen har arbejdet målrettet på at få udbudt en mere specifik uddannelse til skolelederjobbet, som målretter skoleledernes kompetencer til meget komplekse opgave og det store ansvar, som ikke bare er sammenlignelig med andre lederopgaver i det offentlige.

”Folkeskolerne er i dag store organisationer, som kræver en stærk grundlæggende viden for at lede. Både pædagogisk, men også i forhold til økonomi, forvaltningsret, skolebestyrelsens rolle, målopfølgning mv.  Især for nye skoleledere er der behov for at koncentrere sig om den særlige opgave det er at lede en skole, og det er jo de nye, fremtidens skoleledere, vi her især fokuserer på, siger Hjortdal.

Han er glad for, at der i den fælles arbejdsgruppe bag uddannelsen har været enighed om, at god skoleledelse spiller en afgørende rolle for elevernes undervisning og trivsel og det faglige miljø blandt lærere og pædagoger. Og at der derfor med den nye uddannelse derfor sættes fokus på de særlige kompetencebehov og udfordringer, der knytter sig til at være skoleleder i dag.

Den nye diplomuddannelse i skoleledelse består af tre generelle moduler, hvor praksisdimensionen vil gå igen, og som forventeligt udbydes i august 2018. Dertil kommer tre skoleledermoduler, herunder et afgangsprojekt, målrettet specifikt til skoleledere, som startes op i 2019, og hvor Skolelederforeningen deltager i udviklingsarbejdet og evalueringen af modulerne.

Den nye uddannelse for skoleledere blevet til på basis af de anbefalinger, som en fælles arbejdsgruppe bestående af KL, Finansministeriet, Undervisningsministeriet, Uddannelses- og forskningsministeriet, BKF, Skolelederforeningen og BUPL’s lederforening kom med i foråret 2017.

Læs arbejdsgruppens rapport HER: Grunduddannelse af skoleledere