Glædelig jul - læs formandens julehilsen

Med ønsket om en glædelig jul og et godt nytår har Claus Hjortdal sendt et julebrev til foreningens medlemmer og lokalforeninger. Læs julebrevet her.

Kære lokalforeninger og medlemmer

"Året 2018 går på hæld, og jeg håber, at I alle når, det I vil, inden julefreden sænker sig. Det er brug for eftertanke og et break mellem de mange opgaver, der skal nås.

Vi lever i en tid, hvor de balancer, vi er vant til og er rimelig rolige ved, er ved at tippe. På den store bane med klimaudfordringer, uro og flygtninge, men også i vores eget samfund, hvor velfærd står over for konkurrence, der er styringstiltag, skiftende politikker med mange, der snakker – og færre, der lytter.

Hvor vi burde have selvbestemmelse til at sikre, at eleverne trives og bliver fagligt dygtige, mødes vi af et stigende antal reguleringer og anvisninger. Der er ingen ende på, hvad der skal rettes op på: Eleverne har for mange vikarer, for meget fravær, bevæger sig for lidt, har ikke tid til at spise deres mad…

Løsningen er… detailstyring, kontrol- og afrapporteringsopgaver, så der bliver mindre tid for os til det, som al nyere forskning, Ledelseskommissionen, A. P. Møller Fonden ellers konkluderer: Skal trivslen og læringen styrkes, skal alle børn med, kræver det mere tid til - ikke mindst pædagogisk - ledelse, end tilfældet er."  Læs hele julebrevet her