God skolestart: Besøg på Thurø Skole som flagede skolens nye elever ind

I disse dage begynder over 50.000 nye elever i folkeskolen, og i dag havde 48 af dem første skoledag på Thurø Skole. Næstformand Dorte Andreas var med til at fejre dagen. På skolen bød pædagoger, lærere og skoleleder Annemette Sodtmann Laursen velkommen til de nye folkeskoleelever og deres forældre.

På denne særlige dag, hvor også rigtig mange forventningsfulde forældre til de nye folkeskoleelever fyldte Thurø Skoles gård og lokaler, var der besøg af Nanna Lohman, skolechef i Svendborg Kommune, samt Skolelederforeningens næstformand Dorte Andreas.

”Jeg glæder mig hvert år til at være med til skolestart. Det er så dejligt at se alle de forventningsfulde og glade børn, der skal begynde i skole. Skolegården er fyldt med glade børnestemmer og gensynsglæde, når eleverne mødes med deres kammerater, lærere og pædagoger efter sommerferien. Skolen summer af god energi og børn og voksne med lyst og vilje til et nyt skoleår med god undervisning, leg og læring. Det er da bare skønt,” siger Dorte Andreas.

Fra venstre: Dorte Andreas, næstformand Skolelederforeningen, Annemette Sodtmann Laursen, skoleleder Thurø Skole, og Nanna Lohman, skolechef Svendborg.

Sunget og flaget ind i skole

”Vi er friske skolebørn her i 0. klasse. Skæg og spænding kan vi lide, vi vil lære en masse," sang de nye folkeskoleelever, da de i morges mødtes ved skolens flagstang på deres allerførste skoledag i 0. klasse.

”Det er en festdag i dag, fordi det er jeres første skoledag. Det er en stor dag, som naturligvis skal fejres. I står her sammen med jeres forældre, som garanteret er stolte af jer. Måske tænker de på, hvordan det var, da de selv startede i skole for mange år siden, eller måske tænker de på, hvordan jeres skoletid vil forme sig. Og jeg er sikker på, at de, ligesom vi, håber på, at I bliver glade for skolen, at I lærer en hel masse, suger viden til jer, og at I får en masse gode skolekammerater og en rigtig sjov og spændende skoletid,” sagde skoleleder Annemette Sodtmann Laursen i sin velkomsttale, inden hun læste navnene op på alle 48 nye elever.

Herefter dannede 1. klasserne på festlig vis flagallé for 0. klasserne, inden de fik lov at finde vej til klasselokalerne.

’Min skole’
Skolechef Nanna Lohman ser overgangen fra dagtilbud til skolestart som en stor begivenhed i barnets liv. Det derfor vigtigt, at den opleves positivt.

”En god skolestart, og en tryg og udbytterig skolegang, handler om at give børnene de bedste muligheder for at klare sig godt i det videre liv. Ved skolestart skal man opleve at blive en vigtig del af et fællesskab. Vores nye skoleelever skal opleve et fællesskab og en samhørighed i klassen med nære kammerater og kendte lærere og pædagoger, samt et større fællesskab på skolen, så de føler sig som en del af hele skolen, de skal kunne sige ’min skole’,” siger Nanna Lohman.

Den varierede skoledag i det nye skoleår
Det nye skoleår for folkeskolen byder ifølge Dorte Andreas på masser af gode oplevelser og muligheder for læring i den åbne og varierede skoledag. Desuden vil der rundt omkring på landets skoler blive arbejdet med, hvordan den nye ungeindsats udmøntes, og ligeledes vil der være megen fokus på mere praksisfaglighed i skolen.

”I folkeskolen vil vi fortsat have fokus på, hvordan vi skaber den bedste folkeskole med gode faglige resultater og høj trivsel for alle elever,” siger Dorte Andreas. 

Thurø Skole

  • Thurø Skole er en grundskole fra 0.-6. klasse. Elevtallet er ca. 300 elever.
    Skolen:

    ”I det nye skoleår vil vi generelt have fokus på, at eleverne trives endnu bedre. Undersøgelser viser, at det at have gode relationer til sin lærer er afgørende for, at eleverne trives og lærer bedst muligt, derfor vil vi blandt have øget fokus på lærernes relationskompetencer,” fortæller skoleleder Annemette Sodtmann Laursen.