God skolestart: Løb, læring og masser af ny teknologi

"Har I sommerfugle i maven, eller er de fløjet ud igen,” ville Claus Hjortdal, Skolelederforeningens formand, vide, da han i dag var på besøg i 0.A på Mørkhøj Skole i Gladsaxe.

Det var elevernes allerførste dag i 0. klasse, og selv om de 27 elever havde haft nogle timer til at vænne sig til deres nye status som folkeskoleelever, kunne flere af dem godt genkende det med at have lidt ondt i maven i dagens anledning.

Humøret var dog højt på denne særlige dag, hvor en stor del af folkeskolens 53.000 nye 0.klasse-elever havde første skoledag, og hvor skolernes øvrige elever vendte tilbage efter en lang sommerferie.

Claus Hjortdal fejrede begyndelsen på det nye skoleår sammen med elever, forældre, lærere, pædagoger og skolernes ledelse, da han besøgte to af landets folkeskoler.

Sammen med Thomas Gyldal Petersen, formand for KL’s Børne- og Undervisningsudvalg, og Anders Bondo Christensen, formand for Danmarks Lærerforening, var skoleledernes formand fra morgenstunden med til at byde eleverne tilbage på Arenaskolen i Greve velkommen tilbage efter sommerferien - samt igen senere på dagen på Mørkhøj Skole i Gladsaxe.

1.200 forskellige folkeskoler med ét fælles mål
”Det er meget inspirerende at besøge to så ambitiøse folkeskoler og opleve, hvor dygtigt skolerne arbejder på at give eleverne den bedste skoletid,” siger Claus Hjortdal, som hæfter sig ved, at de danske folkeskoler har mulighed for at tone skolerne forskelligt alt efter de lokale forhold.

”Vi har 1.200 folkeskoler, som, inden for nogle fastsatte rammer, har mulighed for at prioritere forskelligt. Men de har ét fælles overordnet formål, nemlig at give eleverne den bedst mulige skoletid og uddannelse, og det lykkes de flot med,” siger Claus Hjortdal.

Bevægelse, faglighed og elevløft
På Arenaskolen i Greve, som har ca. 330 elever, og hvor omkring 60 procent af eleverne er tosprogede, er der særligt fokus på bevægelse, faglighed og elevløft. Alle elever har tre idrætstimer om ugen, hvilket er dobbelt så meget som i mange andre folkeskoler, og skolen og SFO’en arbejder sammen for at få bevægelse ind som en fast del af hverdagen.

”Vi har hver dag 20-25 minutters ’løb og lær’, hvor eleverne løber en tur på omkring 10 minutter og bagefter læser de et kvarters tid,” fortæller skoleleder Martin Frank Nielsen, som også kan fortælle, at skolen tester alle skolens elevers faglighed to gange om året i dansk og matematik, og at lærerne ud fra testresultaterne planlægger undervisningen og følger elevernes faglige udvikling.

Teknologiforståelse og innovationscenter
Mørkhøj Skole i Gladsaxe er med sine omkring 430 elever også en mindre skole. Her er der blandt andet særligt fokus på teknologiforståelse, hvilket betyder, at skolen har indrettet et digitalt innovationscenter,

”Vores samfund er i hastig forandring, og det bør vi som skole være med til at forberede eleverne på, så de også om 10 og 20 år kan begå sig i samfundet,” forklarer skoleleder Timm Troest Hald.

Alle skolens elever, fra de yngste til de ældste, har undervisning i innovationscentret, som er delt op i forskellige læringszoner fx en præsentationszone samt en kodnings- og innovationszone.

Mørkhøj Skole er som led i en forsøgsordning med til at udvikle faget teknologiforståelse som valgfag.

#skolestart2018 #førsteskoledag