Inspirationsmateriale om digitalisering

Skolelederforeningen har formuleret et dialog- og et politikpapir med fokus på skoler, skoleledelse og digitalisering. Her gives der inspiration til, hvad skolelederen kan være opmærksom på i understøttelsen af digitalisering i skolen - herunder refleksionsspørgsmål til ledelsesteamene i relation til hhv. forvaltning, medarbejdere, bestyrelse m.m.

Den danske folkeskole skal afspejle de krav, samfundet stiller til digitalisering. Og folkeskolen skal sørge for, at eleverne opnår de rette kompetencer, så de opnår digitale færdigheder og agerer bevidst, kritisk og etisk i en digital verden.

Det stiller skolerne over for en række udfordringer.

Skolelederforeningens hovedbestyrelse og sekretariat har derfor op til det nyligt afholdte årsmøde, som havde ny teknologi og digitalisering som tema, formuleret et dialog- og et politikpapir med fokus på skoler, skoleledelse og digitalisering. 

I dialogpapiret giver foreningen inspiration til, hvad skolelederen kan være opmærksom på i understøttelsen af digitalisering i skolen. Herunder refleksionsspørgsmål til ledelsesteamene i relation til hhv. forvaltning, medarbejdere, bestyrelse m.m.

Læs dialogpapiret her

Foreningen anbefaler, at skolelederne med udgangspunkt i refleksionsspørgsmålene tager digitaliseringsudfordringen på dagsordenen på skolerne og i kommunerne for sammen at udarbejde en vision på området.

I politikpapiret fokuseres på formålet med skolens arbejde med digitalisering, der støtter elevernes læring, færdigheder og kreativitet, styrke videndeling og kompetenceudvikling samt forbindelsen mellem elever, forældre og skole.

Læs politikpapiret her

Dialog- og politikpapiret om digitalisering blev uddelt til de over 1.800 skoleledere, der deltog i årsmødet.