Intensiv læring: Effekten holder ikke

En ny stor DPU-undersøgelse viser klart, at intensive læringsforløb på sigt kun giver små skolefaglige effekter. Skolelederforeningen er ikke overrasket.

Umiddelbart efter at elever har deltaget i særligt tilrettelagte intensive læringsforløb som turboforløb og læringscamps, kan man observere et markant fagligt løft. Men måler man igen et år senere, resulterer det kun i en lille skolefaglig effekt for børnene.

Det viser ny DPU-undersøgelse. Det er den første store evidensbaserede undersøgelse af intensive læringsforløb i Danmark. Her har forskere fra DPU, Aarhus Universitet, fulgt tre årgange, der har gennemført intensive læringsforløb i projektet ’Lær for Livet’. Projektet retter sig mod anbragte børn med faglige udfordringer i skolen. Den pædagogiske model er den samme som fx LøkkeFondens DrengeAkademiet.

Nu foreligger det første studie, der ser på børnenes faglige udvikling i matematik, læsning og stavning på den lidt længere bane. Overordnet set fastholdes en lille effekt for eleverne i læsning og stavning, men i matematik oplever børnene faktisk en mindre tilbagegang i forhold til en normalgruppe, konstaterer DPU.

Skolelederforeningens formand, Claus Hjortdal mener, at undersøgelsen bekræfter, at der ikke findes nogle nemme og hurtige løsninger for fagligt udfordrede elever:

”Vi er nok tilbøjelige til at fascineres af det, der ser ud til at lykkes hurtigt. På grund af noget videnskabeligt miskmask om, at eleverne kan rykke adskillige læringsår på et par uger, er intensive læringsforløb kommet til at fremstå som om, man nærmest bare kan tage en pille, og så har man lært alt det, man manglede – og sådan er virkeligheden bare ikke”, siger han.

De opreklamerede resultater kan tværtimod føre til en skuffelse og dermed stille børnene ringere over tid, mener Claus Hjortdal.

Omvendt peger han på, at selv om langtidseffekten af intensive læringsforløb ikke er målbar, kan man som skolefolk også lære noget, fx at arbejde mere intensivt med elevernes selvværd og motivation.

DPU peger på, at de korttidseffekter, der er, kan forklares med, at testene af eleverne er diagnostisk og bruges til at træne dem i lige præcis det, som børnene har svært ved. Men eleverne bliver dermed ikke markant styrket i forhold til at følge skolens almindelige pensum. Når de testes et år senere, er effekten enten forsvundet eller blevet væsentligt mindre.

DPU’s konklusion lyder overordnet: Intensive læringsforløb er ikke nogen mirakelkur. De kan have en vis faglig effekt for nogle børn, det viser undersøgelsen også, men det er langt fra en løsning for alle.

Læs mere om undersøgelsen 

Arkivfoto: colourbox.dk