Juleafslutning i kirke

Julemåneden er i fuld gang, og de senere år har det skabt debat, om skolerne skal afholde juleafslutning i de lokale kirker eller ej. Skolelederforeningen mener, at det må være op til skolens leder/ledelse i tæt samarbejde med bestyrelse og personale at træffe afgørelse om, hvordan man på skolen vil fejre julens komme. Det skal dog altid være muligt at blive fritaget for at deltage i en juleafslutning i en kirke.

Julen er på vej – og med den følger mange traditioner, bl.a. at nogle skoler tager til juleafslutning i de lokale kirker.

En sag sidste år viste, at netop juleafslutning i kirken kan være et ømt punkt, og at der kan være argumenter for og imod.

Sagen sidste år drejede sig om en skole, som havde besluttet, at der ikke, som traditionen bød, ville blive gennemført juleafslutning for de mindste klasser i den lokale kirke.

Det førte til forældreprotester, sagen blev først en lokal og senere en landsdækkende mediebegivenhed, meningsdannere og politikere blandede sig, kulminerende med at selve statsministeren søgte at gribe ind.

Skolelederforeningen mener, ligsom sidste år, at det må være op til skolens leder/ledelse i tæt samarbejde med bestyrelse og personale at træffe afgørelse om, hvordan man på skolen vil fejre julens komme. Det skal dog altid være muligt at blive fritaget for at deltage i en juleafslutning i en kirke.

Som skoleleder gennem 25 år holder Claus Hjortdal selv fast i traditionen med kirkegang op til jul. Men han er imod en juleafslutning i kirken, der er direkte forkyndende i sin form:

”Det behøver det heller ikke at være for at gå i kirke, høre juleevangeliet og synge salmer. Omvendt ser jeg ikke noget forkert i, at en skole bestemmer sig for at gøre noget andet”, siger Claus Hjortdal.

Men som man har set, kan spørgsmålet om fx kirkegang i forbindelse med jul være følsomt og splitte folk.

Det kan derfor være en god ide i rimelig god tid at tage spørgsmål om skolens juletraditioner op med skolebestyrelsen - og få drøftet og kommunikeret en beslutning ud.

Læs også spørgsmål og svar om juleaktiviteter i skolen fra Undervisningsministeriets hjemmeside

Foto: Colourbox.dk