Kampagne skal øge kendskabet til eux

Endnu flere skal have kendskab til mulighederne med eux – derfor følger Undervisningsministeriet nu op på en tidligere eux-kampagne med den nye kampagne ’eux-kampagne II’.

Formålet er at udbrede kendskabet til de mange uddannelses- og jobmuligheder, som en erhvervsuddannelse med eux giver. Det skal få flere unge til at overveje at blive eux’er.

Kampagnen er en opfølgning på oplysningskampagnen ’eux – student og faglært’.

”Det er vigtigt at udbrede kendskabet til eux-uddannelsen, der jo både giver et svendebrev i hånden og en studenterhue på hovedet. Derfor har vi valgt at fortsætte eux-kampagnen, så endnu flere lærer uddannelsen at kende og begynder at overveje den som et alternativ til en klassisk gymnasial eller erhvervsrettet uddannelse,” siger undervisningsminister Merete Riisager ifølge www.uvm.dk

Eux-kampagne II er særligt forankret på Facebook-siden ’eux’, der løbende bliver opdateret med nyt indhold. Kampagnen vil i denne omgang også være synlig på Instagram og YouTube.

Eux-kampagne II løber fra november 2018 frem til marts 2020 – med et særligt fokus i november-marts, hvor 7.-8. klasse modtager kollektiv vejledning som forberedelse på deres kommende valg af ungdomsuddannelse, og 9.-10. klasse står overfor at vælge ungdomsuddannelse inden tilmeldingsfristen den 1. marts.