Konference: Kvalificering af skolernes lederskab

Hvordan kan skoleledelse kvalificeres gennem sparring, videndeling og aktionslæringsformer, der tager udgangspunkt i den daglige praksis? Det sætter konference fokus på.

Konferencen tager udgangspunkt i erfaringerne fra projektet ’Kvalificering af sko­lernes lederskab’, som skolerne i Odense har arbejdet med gennem det sidste par år med henblik på at udvikle professionelle ledelsesfællesskaber til fremme af læring og trivsel på folkeskolerne i kommunen.

På afslutningskonferencen får skoleledere, konsulenter og forskere ordet, og herudover vil der i en række temagrupper og en afsluttende paneldebat blive drøftet skoleledelse i en bredere kontekst.

Det foregår i Odense 22. maj 2018.

Læs invitationen