Konference om scenekunst i Den Åbne Skole

Aarhus Teater Læring inviterer til en dag med fokus på, hvad scenekunst og æstetiske læreprocesser kan bidrage med i folkeskolens danskundervisning.

I et tre-årigt forskningsprojekt ’Ej blot til lyst – scenekunst i den åbne skole’ har Aarhus Teater Læring blandt andet set på, om den professionelle scenekunst kan forankres som integreret del i fremtidens danskundervisning, og hvordan scenekunst kan bidrage i danskundervisningen.

På den baggrund inviterer Aarhus Teater til konference, hvor erfaringerne i projektet fremlægges.

Konferencen kommer rundt om:

  • Resultaterne fra projektets følgeforskning
  • Fagdidaktiske perspektiver på projektet
  • Lærerfaglige perspektiver på projektet
  • Partnerskaber i Den Åbne Skoles navn
  • Samarbejde mellem kommune, skole og kulturinstitution
  • Nysgerrighedens nødvendighed for dannelse og ejerskab i læringen

Forskningsprojektet er udviklet i partnerskab med seks folkeskoler, Læreruddannelsen i Aarhus, VIAUC, og Aarhus Universitet

Det foregår 16. maj 2018 på Aarhus Teater.

Læs mere om tid, sted og pris