Kursus om elever med kronisk sygdom

Danske Patienter og Skole for mig inviterer til en gratis kursuseftermiddag med fokus på elever med kronisk eller langvarig sygdom.

Kurset henvender sig særligt til lærere eller andet pædagogisk personale, der har opgaven på skolen med at hjælpe børn med udfordringer på grund af sygdom.

På dagen vil man få fakta om børn med sygdom, information om lovgivningen samt konkrete redskaber til, hvordan man som fagperson kan håndtere en elev med sygdom - blandt andet på baggrund af erfaringer fra projekt 'Skole for mig'.

Det er gratis at deltage.

Kurset afholdes i Aarhus den 10. april 2018 samt i København 12. april 2018.

Læs mere om kurset i Aarhus samt om kurset i København.

Læs mere om projekt 'Skole for mig'.