Lærerarbejdstid: Kommisionsarbejdet skudt i gang

Tidligere børne/unge-direktør og formand for BKF, Per B. Christensen, bliver formand for den kommission, der skal forsøge at komme med en løsning for lærernes arbejdstid.

Som bekendt strandede OK’18-forhandlingerne på LC-området om en ny lærerarbejdstidsaftale ved, at der ikke opnåedes enighed. Til gengæld blev der nedsat en kommission, der med udløbet af 2019 skal komme med anbefalinger til at løse spørgsmålet – anbefalinger, der skal indgå i OK’21-forhandlingerne.

Selv om nyheden allerede var ude i går, blev den nye formand for undersøgelseskommissionen, Per B. Christensen, formelt præsenteret her til morges. Han sagde bl.a.:

”Der er store forventninger til arbejdet – og jeg mærker allerede nu presset. Men der skal også være store forventninger, for vi skal have en folkeskole, hvor der er et fagligt-professionelt rum og et ledelsesrum. Og en skole, som forældrene - igen - vælger til”, sagde han og bedyrede, at han er optimist:

”Vi kan jo se, at det allerede nu mange steder i landet er lykkedes at finde lokale løsninger og indgå lokale aftaler. Og så har begge parter 100 % lovet at bakke op, hvis det bliver vanskeligt", sagde Per B. Christensen flankeret af den nye KL-formand Jacob Bundsgaard og LC- og lærerformand Anders Bondo Christensen.

Undersøgelseskommissionen om lærernes arbejdstid begynder for alvor for sit arbejde efter sommerferien, hvor også afstemningerne om OK’18 er endeligt landet. Kommissionsformand Per B. Christensen ventes inden længe at udpege de øvrige medlemmer af kommissionen:

”Det skal være både praktikere og teoretikere, folk der kan tænke i helheder og evne at finde løsninger”, sagde han og pegede på, at kommissionen ikke vil arbejde uafhængigt, men i tæt dialog med skolens aktører, og at der derfor blandt andet lægges ud med en række dialogmøder efter sommer.

Valget af den nye kommissionsformand synes umiddelbart at nyde bred opbakning. Skolelederforeningen er også meget tilfreds med valget:

”Per B. Christensen har vi haft et forbilledligt samarbejde med, og han har både et stort engagement i folkeskolen og har den tyngde, der skal til, for at finde kompromisser og løsninger”, siger Claus Hjortdal.

Læs om baggrund for kommissionens arbejde