Ledelseskommissionen til politikerne: Fingrene væk fra ledelsesopgaven!

Regeringens ledelseskommission har fremlagt 28 anbefalinger til bedre offentlig ledelse. Ledere skal sætte retning og have en stærk lederidentitet, forvaltningscheferne skal lede drift og udvikling i stedet for at fokusere opad, og så skal politikerne styre sig og have tillid til ledelse, lyder anbefalingerne.

Ledere i det offentlige skal fokusere på, hvordan deres arbejde og opgave giver bedre kvalitet for borgerne. Det var hovedbudskabet, da Ledelseskommissionen i dag fremlagde sine anbefalinger til bedre offentlig ledelse og overdragede dem til innovationsminister Sophie Løhde ved et velbesøgt pressemøde i Mærsk Tårnet i København.

Men for at offentlige ledere skal kunne bedrive bedre offentlig ledelse, er det nødvendigt med mindre styring og mere fokus på ledelse og udviklingen af ledelse, lød anbefalingerne fra kommissionen.

”Forudsætningen for kommissionens arbejde har været, at offentlig ledelse er en særlig disciplin. Der er behov for at tage flere hensyn og mere stakeholder management. Udgangspunktet er at skabe værdi for borgerne sammen med andre og ikke om at se på vagtplanlægning og budgetter. Men vi ved, at pladsen til ledelse i den offentlige sektor er trang,” sagde formand for Ledelseskommissionen Allan Søgaard Larsen, inden han gav et oprids af de samlede anbefalinger, som er inddelt i syv overordnede kategorier.

Udvikling af driftsledelse
Især peger kommissionen på, at mens politikerne skal styre sig og holde fingrene fra detailstyring, så skal forvaltningscheferne omvendt sænke blikket og lede mere nedad for at udvikle og lede på driften i stedet for at fokusere opad på det politiske niveau.

”For når vi har talt med driftsledere i skoler og institutioner, så siger de, at de føler sig alene hjemme. Det handler om, at fagligheden bliver udfoldet bedst muligt, og at arbejde med udvikling af fagligheden er en del af ledelsesopgaven,” forklarede kommissionsformanden og udfoldede det moderne begreb Public Service Motivation:

”Vi ved fra solid forskning, at det gør en forskel, når ledere sætter retning og perspektiv. At lederen står op og siger: Hvorfor er vi her, og hvad går opgaven ud på? Den rolle skal betones stærkere. Og det gør man bedst, når man har en stærk lederidentitet. Men ledelsesspændet har også stor betydning – for hvor kan man flytte folk hen, hvis man har 80 eller 100 medarbejdere og ikke er i dialog med dem?”

For megen detailstyring
Skolelederforeningens formand Claus Hjortdal var til stede ved offentliggørelsen af anbefalingerne. Her kvitterede han for kommissionens store arbejde præget af åbenhed og dialog. Og at mange af håndtagene i anbefalingerne er nemme at skrue på som lederuddannelse, et gennemsyn af MED-systemet og at ledere og medarbejdere, som ikke leverer, skal afskediges.

”Men den helt store øvelse bliver samtidigheden,” forklarede Claus Hjortdal til kommissionens medlemmer og de cirka 200 tilhørere.

”For hvis ikke det tredobbelte politiske lag, vi fx har inden for skoleområdet med stat, kommune og skolebestyrelse, afstår fra detailstyring, så lykkes vi ikke. Så den helt store udfordring bliver, hvordan I får overbevist de 179 politikere i Folketinget og kommunalpolitikerne om, at de har en adfærd, der skal ændres, fordi vi oplever en så høj grad af styring, at det kan virke grotesk.”

Se på output
Den pointe er helt relevant, svarede kommissionsmedlem Eva Zeuthen Bentsen, der har mange års erfaring med lederudvikling blandt andet som direktør for Gentofte Hospital og institutleder på CBS:

”Det er noget, vi har diskuteret i kommissionen, men som måske ikke står så tydeligt i anbefalingerne – nemlig at politikerne skal interessere sig mere for effekt. Altså, hvad det er for resultater, der bliver skabt og ikke hvilken proces eller penge, vi putter i systemet, sagde Eva Zeuthen Bentsen og rettede en direkte anbefaling mod politisk side:

”Interesser jer for, hvad der kommer ud af systemet!”

Som skolelederformand er Claus Hjortdal glad for, at kommissionen udtrykker respekt for det store ledelsesarbejde i den offentlige sektor.

”Kommissionen har fået øjnene op for, hvor svær en opgave det er at være offentlig leder – og at vi lykkes godt med opgaven på trods af ledelsesspænd og trange vilkår. Bare at få sat fokus på det er ekstremt vigtigt,” understreger Claus Hjortdal.

”Men vi mangler sammenhæng mellem det politiske beslutningsniveau og dem, der skal få det til at lykkes. Vi har brug for samarbejde og et fælles syn på den opgave i stedet for, at politikerne detailbeslutter helt ude på skoleniveau,” siger han og nævner dagsordenen om stopprøver i 0. klasse, hvor skolelederne og politikerne egentlig var enige om målet, men bestemt ikke om midlet.

”Og så er jeg dybt forundret over, at kommissionen vælger at lave anbefalinger på overenskomstområdet. Der har vi andre parter, der kan klare den slags, og der er mulighed for at lave lokale aftaler. Jeg synes, det var vigtigere, at de var gået dybere ind i, hvordan det politiske niveau får styr på sig selv, som Sophie Løhde også næsten sagde,” slutter Claus Hjortdal.

Læs: Sæt borgerne først – Ledelseskommissionens rapport

Ledelseskommissionens 28 anbefalinger er inddelt i 7 hovedbudskaber

  1. Borgeren skal i centrum
  2. Politikerne skal have tillid til ledelse
  3. Samarbejdssystemet skal forenkles
  4. Forvaltningscheferne skal lede driften og udviklingen af driften
  5. Ledere skal sætte retning
  6. Ledere skal sætte holdet
  7. Ledere skal udvikle sig