Lovforslag om styrket praksisfaglighed giver flere spørgsmål end svar

Skolelederforeningen er skeptisk over for nyt lovforslag om styrket praksisfaglighed i folkeskolen. Lovforslaget, som er tænkt til at bidrage positivt til en mere praksisfaglig og anvendelsesorienteret undervisning i udskolingen, vil desværre få den modsatte effekt, mener Skolelederforeningen.

I et høringssvar forholder Skolelederforeningen sig meget kritisk til lovforslaget om ændring af folkeskolen (Styrket praksisfaglighed m.v.).

”Vi er enig i hensigten med lovforslaget, nemlig at alle elever får bedre mulighed for at arbejde med deres praksisfaglige kompetencer. Men vi er skeptisk over for udmøntningen af lovforslaget, som virker til at være hastet igennem, og som dermed risikerer at blive kontraproduktivt i forhold til intentionen om øget praksisfaglighed,” siger Claus Hjortdal, Skolelederforeningens formand.

Skolelederforeningen er blandt andet bekymret for, at lovforslaget lægger op til langt mere styring og detailregulering af folkeskolen og til en langt større forskellighed fra skole til skole.

Foreningen er især bekymret for, at lovforslaget med medføre:

  • At skolerne får dårligere muligheder for at etablere linjer i udskolingen
  • At eleverne i forbindelse med lovforslaget vil opnå retskrav på kompenserende undervisning
  • At stram styring i antallet af timer til valgfag vil give færre valgmuligheder for eleverne samt mindre fleksibilitet for skolerne fx i forhold til skoledagens længde

Læs hele Skolelederforeningens høringssvar