Materialesamling om balancen mellem skole og eliteidræt

Hvordan kan det gøres muligt for en elev at dyrke idræt på eliteniveau ved siden af skolen? Det tager Undervisningsministeriet op i en ny vejledning ’Det gode børneliv inden for eliteidræt’.

Vejledningen, som findes på www.emu.dk, indeholder forskellig viden og inspiration og henvender sig til alle, der har med både eliteidræt og skolen at gøre. Materialet er målrettet elever, forældre, skoler, civilsamfund og forvaltninger.

Materialet består af:

  • ’Highfive’ – et dialogredskab
  • Praksisfortællinger med inspiration og gode råd
  • Vejledning og regler, rammer og paragraffer på området
  • Dialogfolder

Læs mere her

Foto: colourbox.dk