Ny aftale om erhvervsuddannelser presser 10. klasse

Regeringen, Dansk Folkeparti, Socialdemokratiet, De Radikale og SF har nu landet en aftale, der åbner op for at flere unge vælger at gå i en erhvervsfaglig retning.

Konkret åbner aftalen for, at folkeskolens ældste elever kan tage valgfag på erhvervsskolerne, at der skal vejledes lige så meget om faguddannelserne som gymnasierne, og at 10. klasse kan blive flyttet ud på erhvervsskolerne – det sidste kan ovenikøbet udløse en økonomisk præmie.

Claus Hjortdal peger på, at der er mange gode aspekter ved den nye aftale, og at det er fint og vigtigt med den øgede opmærksomhed på at få flere unge til at vælge EUD-vejen.

"Men det undrer os omvendt, at man politisk ikke har lyttet til de høringsvar, der er kommet fra bl.a. Skolelederforeningen om, at de nuværende kommunale 10. klasses centre faktisk leverer det, der efterspørges - da de faktisk er bedre end erhvervsskolerne til at få de unge til at vælge EUD og i det hele taget her får en meget høj grad af uddannelsesparathed”.

Formanden mener, at kommunerne nu presses – og nu også økonomisk lokkes – til at flytte folkeskolens 10. klasse over i et tilbud, som ikke længere vil være et åbent og frit valg for de unge i forhold til deres valg af fremtidsplaner, men nu blot kan blive opfattet som et overgangsår til erhvervsuddannelserne.

"Det kan ændre indholdet i 10. klasse-året meget betydeligt, hvilket ikke er problemfrit for de unge, der har brug for et år til at afklare deres situation – og som de nuværende centre løser så godt”, siger Hjortdal, der også peger også på, at der kan være problemer med at finde kompetente undervisere til de nye valgfag i folkeskolens 7. til 9. klasse.

LÆS hovedpunkterne i den nye aftale om erhvervsuddannelserne

Arkivfoto: Colourbox.dk