Ny indsats: Hele skolen skal involveres i kampen mod mobning

Alle skal med i kampen mod mobning, hvis den skal vindes. Det er tanken bag en stor indsats fra ’Alliancen mod mobning’.

“Ledere og lærere er ofte i vildrede over, hvordan de bedst håndterer mobning. Det er tit overladt til de enkelte klasseteam at håndtere mobningen. Det er en alt for sårbar situation for både klassens børn og lærere. Derfor efterspørger mange skoler en samlet anvisning på, hvordan de bedst arbejder med at bekæmpe mobning og fremme trivsel for alle skolens børn,” forklarer Jonas Keiding Lindholm, generalsekretær for Red Barnet, i en pressemeddelelse.

Foruden Red Barnet står Mary Fonden og Børns Vilkår bag Alliancen mod mobning, som ønsker at gøre det let for skolerne at sætte målrettet ind over for mobning og at fremme mobbefri skolemiljøer i hele Danmark.

Det nye program vil bestå af flere indsatser, herunder kompetenceudvikling for skolens personale og forældrebestyrelse, hjælp til at oversætte den lovpligtige antimobbestrategi til konkret handling og udvikling af antimobberedskaber – i første omgang til mellemtrinnet, hvor mobning er mest udbredt. Ambitionen er at skabe et samlet, kvalitetssikret tilbud til skoler, som ønsker at arbejde for mobbefri miljøer.

Ud over Mary Fonden støtter Ole Kirk’s Fond, TrygFonden samt A.P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til almene Formaal indsatsen, som har et budget på godt 19 mio. kr. over de næste tre år.

I første omgang vil programmet blive afprøvet i udvalgte kommuner; herunder Københavns og Billund kommuner. Et udvalg af skoler i hver kommune vil teste redskaberne, som siden vil blive tilpasset i tæt dialog med pædagoger, lærere, skoleledelse, elever, forældre og eksperter på trivselsområdet. På sigt skal programmet tilbydes alle skoler, ligesom det er ambitionen at udvikle konkrete materialer til udskolingen, oplyses det.

Læs mere her