Ny indsats skal forebygge radikalisering og ekstremisme 

En nyt partnerskab mellem myndigheder, civilsamfund og efterretningstjeneste skal forebygge, at børn og unge radikaliseres og rekrutteres til voldelige ekstremistiske grupper. Skolelederforeningen er en del af partnerskabet.

Det nye partnerskab, som kaldes @lliancen mod radikalisering og ekstremisme, præsenterede på et pressemøde i dag alliancens indsats, som er et forsøg på en bred forebyggende tilgang og brobygning mellem myndigheder, civilsamfund og efterretningstjeneste.

Formålet med partnerskabet er at udvikle, støtte og drive initiativer, der kan bidrage til at styrke børn og unges modstandsdygtighed over for ekstremisters budskaber og brug af forskellige medieplatforme til rekruttering af børn og unge.

@lliancen mod radikalisering og ekstremisme arbejder på at nå målgruppen gennem initiativer, som er målrettet familier, uddannelsessektoren, fritidssfæren samt digitale medier.

”Når vi er gået med i @lliancen, er det fordi, vi som skole er sat i verden for sammen med forældrene at sikre, at vi skal give børn og unge i Danmark de bedste muligheder for at få et godt liv med uddannelse, indsigt og dannelse. En af vores mange opgaver er, at gøre eleverne opmærksomme på de vildveje, som findes i samfundet, herunder risikoen for radikalisering,” siger Claus Hjortdal, Skolelederforeningens formand om baggrunden for, at foreningen er med i samarbejdet.

Claus Hjortdal peger på, at lige netop radikalisering kalder på helt nye konstellationer, hvis vi skal sikre eleverne modstandsdygtighed over for grupper eller enkeltpersoner, der forsøger at udnytte specielt de udsatte eller ensomme unge.

Foto: Fra dagens pressemøde

”Vi har for nyligt set en stor sag, som havde et ophæng til skolen. Vi blev opmærksomme på, hvor hurtigt og effektivt en ung pige blev radikaliseret. Men også at skolen i den sag fik en helt central rolle. Vi har bl.a. brug for PET i det samarbejde for at få viden og indsigt i hvordan, hvor og hvorfor det sker. Men samfundet har brug for, at skolerne har større opmærksomhed på den udfordring. Det kræver en skærpet opmærksomhed fra både lærere, pædagoger og ledere,” siger Claus Hjortdal.

Parterne bag @lliancen er PET, Medierådet for Børn og Unge, Børns Vilkår, Dansk Ungdoms Fællesråd (DUF), Skolelederforeningen, Efterskoleforeningen, Styrelsen for Uddannelse og Kvalitet (STUK), Nationalt Center for Forebyggelse af Ekstremisme (NCFE), Trygfonden og Roskilde Festival Fonden.

 

Fakta om baggrunden for partnerskabet @lliancen

  • I regeringens handlingsplan for forebyggelse og bekæmpelse af ekstremisme og radikalisering 2016 identificeres følgende problematik:

     ”Ekstremistiske miljøer udnytter systematisk internettet og sociale medier som platform til at sprede propaganda, rekruttere nye tilhængere og koordinere aktiviteter, og de opnår hurtig spredning af symboler, billeder, film, musik og nyheder med antidemokratiske og voldelige budskaber.” 

    Forebyggelse af promovering af voldelig ekstremisme via digitale platforme kan opdeles i henholdsvis ”hårde” strategier, der forsøger at reducere udbuddet af ekstremistisk materiale på internettet, og ”bløde” strategier, der forsøger at påvirke efterspørgslen efter ekstremistisk materiale.

    I relation til det politiske opdrag i regeringens handlingsplan og med udgangspunkt i den såkaldt ”bløde strategi”, har PET sammen med en række myndigheder, civilsamfundsorganisationer og enkeltpersoner taget initiativ til et partnerskab kaldet @lliancen. Det overordnede formål med partnerskabet er at forebygge radikalisering og rekruttering til voldelig ekstremistiske grupper via digitale platforme ved at identificere og engagere en række aktører i en flerstrenget indsats.

     

Foto: Arkivfoto colourbox.dk