Ny kampagne skal sætte demokratisk deltagelse og indflydelse på skoleskemaet

Undervisningsministeriet har sat strøm til kampagnen 'Demokrati under udvikling' med sitet www.demokratiunderudvikling.dk. Kampagnen er rettet mod grundskoler, gymnasier, erhvervsskoler, produktionsskoler og almene voksenuddannelser.

'Demokrati under udvikling’ er titlen på den nationale kampagne og temauge om fællesskab, demokrati og medborgerskab. Kampagnen løber i hele 2018 med en særlig temauge i uge 12.

Via sitet kan skolerne finde materialer og aktiviteter, der understøtter arbejdet med fællesskab, demokrati og medborgerskab. Derudover findes redskaber, der kan understøtte elevernes kritiske refleksion og kompetencer til at handle demokratisk.

En international undersøgelse blandt elever i 8. klasse i 24 lande viser, at danske unge indtager førstepladsen, når det handler om viden om demokrati, politik og samfundsforhold.

Til gengæld bruger danske elever ikke deres viden til at udvise politisk engagement og deltage aktivt i demokratiet.

’Demokrati under udvikling’ er derfor udviklet til at give børn og unge handlekompetencer og erfaringer med demokratisk deltagelse og indflydelse i undervisningen, på skolen og i lokalsamfundet.

Se mere på www.demokratiunderudvikling.dk og find også undervisningsmateriale på www.emu.dk