Ny rapport om inddragelse af de professionelles viden i skolens udvikling

Gode og gennemsigtige dialog- og beslutningsprocesser på alle niveauer – fra kommunalt niveau til skolelederniveau og til medarbejderne – understøtter skolens udvikling og medarbejdernes motivation, arbejdsglæde og oplevelse af at kunne løfte kerneopgaven. Det understreger en ny rapport. Til november afholdes temadage om emnet.

Hvordan styrker man inddragelsen af de professionelles viden i skolens udvikling? Og hvilke processer fremmer, at medarbejderne oplever involvering og medindflydelse på opgaveløsningen i relation til skolens udvikling?

Fremfærd, som er et samarbejde mellem parterne på det kommunale arbejdsmarked, står bag en ny rapport ’Styrket inddragelse af professionelles viden i skolens udvikling’. Rapporten giver svar på ovenstående spørgsmål og ser nærmere på, hvordan man gør det bedst, samt hvad vi kan lære af de skoler, der eksperimenterer med nye dialogformer og aktiverer de professionelle dialoger omkring den enkelte skoles pædagogiske udvikling.

Chefkonsulent Line Arnmark, Københavns Professionshøjskole, som har udarbejdet rapporten, siger:

"Projektet viser, at skoler, der investerer aktivt og bevidst i at opbygge et tillidsfuldt og involverende samarbejde mellem ledelse og medarbejdere og medarbejdere imellem, høster vigtige frugter i form af øget motivation, medejerskab og oplevet evne til at løse skolens opgave."

Projektet er forløbet i to faser. I første fase er 100 lærere, pædagoger, skoleledere og forvaltningschefer fra 13 skoler i 13 kommuner blevet interviewet. På baggrund af disse interviews er der blevet identificeret en række temaer, der har særlig betydning for at udvikle en god samarbejdskultur på skolerne. I anden fase har fire andre skoler arbejdet med at afprøve nogle af disse temaer.

Om rapportens konklusioner siger Claus Hjortdal, formand for Skolelederforeningen:

"Det har stor betydning for skolens pædagogiske personale og for udvikling af skolens kerneområder, at ledelsen opbygger en stærk, tillidsbaseret og involverende samarbejdskultur. Projektet viser gode eksempler på skoler, der netop bygger på en god dansk ledelsestradition, hvor dialog, inddragelse af medarbejdere, tid til refleksion og tydelig struktur er afgørende."

Danmarks Lærerforening, BUPL, KL og Skolelederforeningen har i regi af Fremfærd gennemført projektet 'Styrket inddragelse af de professionelles viden i skolens udvikling'.

Læs mere...
... og download rapport og pjece her


Kom til temadag
Til november afholdes temadag om inddragelse af professionelles viden i skolens udvikling. Det foregår i henholdsvis Roskilde, Middelfart og Aalborg. På temadagene vil der være oplæg fra lokale skoler.
Hovedoverskrifterne på temadagen er:

  • Hvad kendetegner en involverende samarbejdskultur?
  • Hvilke metoder skaber gode dialog- og inddragelsesprocesser?

Se datoer og program for temadagene

Læs nyhed om projektet på www.vpt.dk (viden på tværs)