Ny undersøgelse og inspirationsmateriale om indeklima

DCUM har offentliggjort en undersøgelse samt inspirationsmateriale til kommuner og skoler om indeklima.

Materialet består af rapporten ’Indeklima i skoler – undersøgelse af indeklima i Norden’, som er udarbejdet af Dansk Center for Undervisningsmiljø (DCUM) på vegne af Undervisningsministeriet og har til formål at undersøge:

  • Hvordan man fra centralt hold i Norge og Sverige understøtter sikringen af et gode indeklima i skolerne?
  • Hvilke initiativer igangsat på de norske og svenske skoler opnår gode resultater i forhold til indeklima og om disse initiativer kan overføres til en dansk kontekst? 

Rapporten konkluderer blandt andet, at det er bekymrende, at danske undersøgelser på området har dokumenteret betydelige udfordringer med at overholde gældende regler, eksempelvis når det kommer til luftkvaliteten i de danske grundskoler.

Forskerne forventer, på baggrund af undersøgelser, at elevpræstationen kan forbedres med 6-9 procent, hvis indeklimaet forbedres. 

Materialet består også af et inspirationsmateriale, som blandt andet giver indblik i, hvordan arbejdet med indeklimaet i skolerne kan gribes an på en praksisnær og brugerorienteret måde.

Inspirationsmateriale består af 4 dele:

  • Kort om ventilation, luftkvalitet og præstationsevne
  • 12 eksempler på hvordan, man kan arbejde med indeklimaet
  • Hvad kan man gøre her og nu for at forbedre indeklimaet?
  • Oversigtsskemaer - indeklimaets hvem-hvad-hvor?

Læs mere på www.uvm.dk