Ny vejledning om forebyggelse og håndtering af vold og trusler

Undervisningsministeriet er nu klar med en vejledning, der skal være med til at sætte fokus på vold og trusler på skolerne.

Hver femte lærer har været udsat for vold inden for det seneste år, og hver fjerde lærer har været udsat for trusler. En ny vejledning fra undervisningsministeriet er første skridt i arbejdet med at dæmme op for problemet med vold og trusler på skolerne. Vejledningen skal også give skolerne viden om, hvordan de kan arbejde med at forebygge og håndtere, når der er elever, der enten truer eller slår en underviser.

Med vejledningen lægges der vægt på, at skolerne arbejder systematisk med indsatsen mod vold og trusler både forebyggende, ved håndtering af konkrete episoder og i det opfølgende arbejde.

 ”Det er helt uacceptabelt, at så mange lærere har oplevet trusler eller vold på nær hold i deres arbejdsliv. Det kan ikke være rigtigt, at det skal være forbundet med frygt for fysiske overgreb at tage på arbejde. Derfor styrker vi nu vejledningen for skolerne, så de bliver bedre til at håndtere den slags situationer. Jeg vil også se på, om det er nødvendigt at ændre de regler, vi har i dag, hvis det kan gøre forholdene på skolerne bedre,” siger undervisningsminister Merete Riisager.

 Som et led i indsatsen er der nedsat en arbejdsgruppe med deltagelse af Skolelederforeningen og andre fagforeninger, organisationer og ministerier, som har bidraget til at kvalificere vejledningsmaterialet.

 ”Det har været vigtigt, at det blev en vejledning med fokus på den forebyggende indsats. Vi ved, at det forebyggende arbejde er helt centralt i bestræbelserne på at forebygge vold,” siger Skolelederforeningens formand, Claus Hjortdal.

Claus Hjortdal påpeger, at det er vigtigt at sætte fokus på handlemuligheder, hvis man oplever vold eller trusler på skolen.

Indsatsen fortsætter i foråret 2018, hvor der også bliver offentliggjort en dybdegående undersøgelse af problemet med vold og trusler i skolen.

Find den nye vejledning på www.uvm.dk