Ny videnspakke om tosprogede elever

Undervisningsministeriet og Danmarks Evalueringsinstitut udgiver i dag en materialesamling, som skal styrke skolernes arbejde med udviklingen af tosprogede elevers sprog- og læsekompetencer. Den består af vidensnotater, små film og plakater.

Udgivelsen ’Viden Om – Sprog- og læsekompetencer hos tosprogede elever’ er et udviklingsredskab til lærere og pædagoger og samler de elementer i undervisningen, som forskning har vist gavner tosprogede elever mest, både hvad angår tilegnelse af dansk og læsning.

Formålet er at styrke skolernes arbejde med udviklingen af tosprogede elevers sprog- og læsekompetencer.

Materialerne er udviklet af TrygFondens Børneforskningscenter i et tæt samarbejde mellem forskere og praktikere. Materialerne er afprøvet på flere skoler.

Denne videnspakke om tosprogede elever omhandler følgende emner:

  • Sprog og læsekompetencer
  • Fra hverdagssprog til fagsprog – didaktiske metoder til at understøtte tosprogede elevers før-faglige og faglige ordforråd
  • Evidensbaserede metoder – til undervisning af tosprogede
  • 5 faser i tilegnelsen af et nyt sprog

 Udgivelsen er en del af serien ’Viden Om’, som publiceres på www.emu.dk.

Læs ’Viden Om – Sprog- og læsekompetencer hos tosprogede elever’

HVAD ER VIDEN OM?

  • ’Viden Om’ er formidling af viden og forskning til praktikere udviklet af Danmarks Evalueringsinstitut og læringskonsulenter fra Undervisningsministeriet i tæt samarbejde med lærere og pædagoger. Materialerne i en ’Viden Om’-pakke fokuserer på et bestemt tema eller en pædagogisk problemstilling. Formålet er at gøre viden og forskning mere tilgængelig og nemmere at omsætte for lærere, pædagoger og ledere.