Nye læreres kompetencer matcher behovet på skolerne

Den sidste delanalyse af en større evaluering af læreruddannelsen viser, at nye læreres fagfaglige kompetencer er høje, og at de overordnet er godt uddannet til at undervise i folkeskolen. Skoleledere er blevet spurgt om deres vurdering af uddannelsens match med behovene i folkeskolen.

Delanalysen, som er udarbejdet for Uddannelses- og Forskningsministeriet, har fokus på læreruddannelsens relevans og evne til at klæde de studerende på til behovene i skolen og jobbet som lærer.

Og her peger pilen på, at der overordnet synes at være et tilfredsstillende match mellem de kompetencer, de nye lærere får på uddannelsen og de behov, der er på skolerne.

Dimittendernes fagfaglige kompetencer er høje, og de er i høj eller meget høj grad i stand til at udvise stor faglig viden og færdigheder i undervisningsfagene.

Der er dog også områder, hvor vurderingen er mere blandet. Det vurderes, at dimittendernes kompetencer inden for klasseledelse, relationsdannelse og inklusion varierer, og at der er stor variation i vurderingerne af dimittendernes almendidaktiske og pædagogiske kompetencer. Det vurderes også, at overgangen fra studerende til lærere generelt er svær for dimittenderne.

”Det er glædeligt, at analysen bekræfter lærernes høje kompetencer. De områder, hvor vurderingen er mere blandet og peger på praksisfravær i uddannelsen – fx omkring klasseledelse, relationsdannelse, inklusion og konflikthåndtering – må give input til at kvalificere den kommende uddannelse af lærere”, siger Claus Hjortdal, formand for Skolelederforeningen.

Rapporten er baseret på spørgeskemaundersøgelser blandt dimittender fra den nye læreruddannelse, og blandt skoleledere, der har ansat mindst én dimittend fra den nye læreruddannelse, samt praktiklærere fra praktikskoler, der har haft lærerstuderende fra den nye læreruddannelse i deres tredje praktik.

Derudover er der gennemført to fokusgruppeinterview med dimittender og to fokusgruppeinterview med skoleledere.

Delanalyse vil sammen med to allerede offentliggjorte delanalyser indgå som grundlag for den samlede vurdering af læreruddannelsen, som en nedsat ekspertgruppe med nordisk deltagelse har ansvaret for.

De to første delevalueringer handler dels om indhold, faglige krav og almen dannelse, dels om kvalitet i undervisningen.

Evalueringen af læreruddannelsen følger en politisk aftale fra 2012 om, at den nye læreruddannelse skal evalueres efter uddannelsens første gennemløb.

Delanalysen er udarbejdet af Epinion i samarbejde med Danmarks Evalueringsinstitut. Den endelige evalueringsrapport offentliggøres senere.

Læs delanalysen om “Læreruddannelsens match med behovene i folkeskolen”

Det viser analysen

Hovedpointerne i denne delanalyse af læreruddannelsen er bl.a. at:

  • Skolelederne vurderer dimittendernes fagfaglige kompetencer højt. 81 % af skolelederne vurderer, at dimittenderne i høj eller meget høj grad er i stand til at udvise stor faglig viden og færdigheder i undervisningsfagene. 
  • Dimittendernes kompetence til at planlægge konkrete undervisningsforløb vurderes højt, idet 69 % af dimittenderne og 83 % af skolelederne vurderer, at dimittenderne i høj eller meget høj grad er klædt på til at planlægge konkrete undervisningsforløb. 
  • Dimittenderne vurderer sig bedre klædt på til at udøve kompetent klasseledelse end til at håndtere konflikter blandt elever. 40 % af dimittenderne vurderer, at læreruddannelsen i høj eller meget høj grad har bidraget til, at de er i stand til at udøve kompetent klasseledelse, mens kun 8 % vurderer, at læreruddannelsen i høj eller meget høj grad har bidraget til deres kompetence til at håndtere konflikter blandt elever.
  • Dimittenderne vurderer i mindre grad, at læreruddannelsen bidrager til deres kompetencer inden for forældresamarbejde og det tværprofessionelle samarbejde.