Nye udgivelser: Skole-hjem-samarbejde og overgangen mellem grundskole og ungdomsuddannelse

EVA (Danmarks Evalueringsinstitut) er klar med to nye udgivelser i serien ’Viden Om’, som er en opsamling af viden og forskning om et bestemt tema.

De to udgivelser handler dels om skole-hjem-samarbejde i grundskolen dels om overgangen mellem grundskole og ungdomsuddannelse.

Til hver udgivelse er udviklet et vidensnotat, et udviklingsredskab samt en plakat. Til ’Viden Om Overgange mellem grundskole og ungdomsuddannelse’ findes to udviklingsredskaber til henholdsvis grundskole og til ungdomsuddannelserne.

Materialet er udviklet for Undervisningsministeriet af EVA i samarbejde med lærere og pædagoger. Ministeriets læringskonsulenter og skoler har afprøvet materialerne i praksis.

Viden Om Overgange mellem grundskole og ungdomsuddannelse

Viden Om Skole-hjem-samarbejde