Nyt IT-projekt skudt i gang

I juni inviterede Skole­lederforeningen i samarbejde med IT­ Branchen, Aarhus Kommune, førende IoT­ eksperter, skoleledere og videnspersoner til et seminar på Børsen i Køben­havn til en snak om, hvordan IoT-teknolo­gien kan introduceres til folkeskolen i form af særlige undervisningsforløb.

I går samledes en gruppe lærere fra Århus Kommune med repræsentanter fra IT-branchen, Skolelederforeningen og Professionshøjskolen UCC til en fælles workshop dag, hvor opgaven var at lave de første tanker og udkast til undervisningsforløb og undervisningsmateriale.

Deltagerne havde selv de fysiske elementer i hånden, og kreativiteten var stor. Udvalgte 7. klasser i Århus Kommune har noget at glæde sig til, når de skal teste forløbene i et pilotprojekt.

Internet of Things

  • IOT betyder Internet of Things og er et netværk af elektroniske enheder, som er i stand til at indsamle og dele data via sensorer. Et eksempel kunne være, at man indsamler data omkring bevægelsesmønstre i et klasselokale, laver målinger af CO2 niveauer og indhenter data omkring støjniveauet. Disse data kan senere bearbejdes og analyseres af eleverne i et undervisningsforløb. Analysen kan så danne grundlag for en handling.

Vil du vide mere om IoT projektet kan du læse artiklen i Plenum nr. 5/2018 side 34.

Læs også mere på www.iotifolkeskolen.dk