Nyt materiale skal bekæmpe radikalisering af børn og unge

Et nyt gratis online magasin ’Nettets vildveje – om løgn, manipulation og propaganda online’ skal hjælpe fagprofessionelle, herunder skoler, samt forældre til en bredere forståelse af den indflydelse, nettet kan have på radikalisering af børn og unge.

Hvilken betydning har nettet for, at nogle unge bliver ekstremister eller radikaliserede? Spørgsmålet er ikke enkelt at besvare, derfor sætter et nyt online magasin ’Nettets vildveje – om løgn, manipulation og propaganda online’ fokus på problemstillingen fra flere vinker.

Magasinet, som er målrettet forældre og fagprofessionelle, som er i kontakt med børn og unge, er en hjælp i processen med at robustgøre børn og unge og anspore til en klog og kritisk medieadfærd.

Antidemokratiske budskaber, propaganda og misinformation har i dag gode vækstbetingelser på nettet og de sociale medier, forklarer Henrik Bjelke Hansen, afdelingschef for Forebyggende afdeling i PET.

”Propaganda er bekymrende, da den kan have en radikaliserende effekt særligt på sårbare unge, og med internettet er propaganda potentielt flyttet helt ind i ungdomsværelset. Vi skal ruste børn og unge til en fornuftig adfærd på nettet og til at forholde sig kritisk til den information, de møder. Her spiller de fagprofessionelle en vigtig rolle,” siger Henrik Bjelke Hansen, som håber, at materialet kan skabe dialog.

”Vi skal blive ved med at tale med børn og unge om de faldgruber, der kan være på nettet. Dialog om digital dannelse er afgørende, og den dialog kan materialet være et afsæt for.”

PET er en af tre parter bag magasinet, som er blevet til i et samarbejde med Medierådet for Børn og Unge og Nationalt Center for Forebyggelse af Ekstremisme og er støttet af Nordisk Ministerråd og TrygFonden. Magasinet har afsæt i regeringens handlingsplan mod ekstremisme og radikalisering fra oktober 2016.

De tre parter bag magasinet er med i @lliancen mod radikalisering og ekstremisme, som også Skolelederforeningen er en del af. @lliancen er et partnerskab mellem myndigheder, civilsamfund og efterretningstjeneste, og skal forebygge, at børn og unge radikaliseres og rekrutteres til voldelige ekstremistiske grupper.

Det nye materiale er opdelt i fem kapitler, der tager emner op som ’Internettet er en maskine’, og går bag om nettes maskinrum af nuller, éttaller, algoritmer og matematik, og kapitlet ’Ung, sårbar og på vildveje’, med blandt andet et videointerview med en tidligere amerikansk højreekstremist. Kapitlerne indeholder artikler, videointerviews, podcast og animationsfilm.

Materialet er ikke et egentligt undervisningsmateriale, men kan bruges som afsæt for undervisning, idet der efter hvert kapitel stilles en række refleksionsspørgsmål, som fx kan bruges i undervisningen.

Find magasinet på www.nettetsvildveje.dk