OK’18: Delaftale på det regionale område

Delaftalen omfatter cirka 40.000 ud af 120.000 lønmodtagere i regionerne, som primært er organiseret i LO. Det presser den musketered, der ellers er indgået blandt alle organisationerne.

Det drejer sig om medlemmer af forbundene FOA, Socialpædagogerne, 3F, HK Kommunal, Dansk Metal og de øvrige håndværkerorganisationer samt Teknisk Landsforbund. Dertil kommer Dansk Socialrådgiverforening, som er medlem af hovedorganisationen FTF.

Uden for aftalen står AC- og FTF-grupper som læger, sygeplejersker, lærere m.fl. Så ud over, at man kan konstatere, at det nyfusionerede LO-FTF ikke endnu har den ønskede slagkraft, er der altså ved denne OK-forhandling kommet den første store sprække i det såkaldte musketer-sammenhold.

Sygeplejerskeformand Grete Christensen, der er chefforhandler for de regionalt ansatte, har udtrykt sin skuffelse over LO-gruppen og at sammenholdet er brudt.

Skolelederforeningen har samme bekymring, at den lønprocent aftalen er landet på umiddelbart kan synes tilfredsstillende, men at den kan dække over en række elementer, som reelt gør den lavere, og at det stadig er vigtigt at være helt sikker på, at reallønsudviklingen som minimum er sikret.

Elementerne i delaftalen

Umiddelbart forlyder det: Aftalen sikrer en lønramme på 8,1 % over tre år, en pulje til ligeløn og lavtløn samt afværgelse af forringelser på seniorordninger. Lønmodtagernes krav lå i forhandlingerne på 8,17 %. 

Lønrammen dækker generelle lønstigninger på 6,1 % og forventet udmøntning fra reguleringsordningen på 0,71 %. Desuden midler til de enkelte organisationers forhandlinger på 0,35 %, samt puljer til særlige formål og prioriterede grupper på 0,34 %.

Derudover er der aftalt en reguleringsordning, der ikke længere indeholder et såkaldt privatlønsværn, men sikrer en tilnærmelsesvis parallel lønudvikling med det private arbejdsmarked.

”Vi har et historisk og principielt gennembrud på både en ligelønspulje og en lavtlønspulje. Ligelønspuljen er et vigtigt første skridt på vej mod en højere grad af ligeløn. Lavtlønspuljen vil sikre, at de allerlavest lønnede haler en smule ind på resten", har forhandlingsleder, FOA-formand Dennis Kristensen, udtalt.

Vedrørende spisepausen hedder det fra FOA-formanden, at de medlemmer, der i dag har ret til en betalt spisepause, fortsat har den ret, og at: "Vi er blevet betrygget i, at vi også vil have den i fremtiden".

Aftalen indeholder også en rekrutteringspulje til blandt andet SOSU-personale, en ny aftale om ferie, samt et projekt med fokus på arbejdsmiljøet.

Den store FTF-gruppe og Akademikerne har afvist at underskrive aftalen. Det er særligt spørgsmålet om den betalte spisepause, der volder problemer.

Kilder: Danske Regioner, FOA og TV2 Nyheder