OK’18: Forhandlingerne foreløbigt afbrudt

Trods optimistisme i løbet af påskedagene, er det endnu ikke lykkedes at lande konkrete forhandlingsresultater. Og som bekendt har forligsmand Mette Christensen udsat konflikten i 14 dage.

OPDATERET 4. APRIL

I nat var det lønnen på det kommunale område, der blev forhandlet. Men trods 16 timers forhandlinger med forskellige beregningsmodeller for lønudviklingen, lykkedes det ikke parterne at nå hinanden. Forhandlingerne fortsætter kl. 13 i dag 3. april.

Lønspørgsmålet har overordnet betydning for alle kommunalt ansatte, herunder skolelederne, og Skolelederforeningens formand Claus Hjortdal gentager foreningens holdning på det område:

”Vi skal sørge for, at den offentlige lønudvikling følger den private, og vi kan ikke leve med at skulle opleve en reallønsnedgang. Slet ikke i disse tider, hvor skolelederne og andre offentligt ansatte arbejder hårdt for at sikre en høj kvalitet og implementere mange, ofte meget store reformer”, siger Claus Hjortdal.

Dertil kommer krav om, at lærerne får en form for arbejdstidsaftale og vilkårene for betalte pauser ikke forringes, hvor en samlet arbejdstagerside har indgået den såkaldte ’musketered’.

Forligsmand Mette Christensen har udsat de varslede strejker og arbejdsgivernes lockout med 14 dage for at give parterne yderligere tid til at forhandle. Strejke og lockout kan tidligst iværksættes på femtedagen efter udløbet af de to uger, det vil sige strejke fra 22. april 2018 og lockout 28. april 2018.

Opdateret 4. april: Efter en kort forhandlingsdag 3. april gik parterne hvert til sit uden en endelig aftale. Der er på nuværende tidspunkt ikke offentliggjort nye forhandlingsdatoer.

Skolelederforeningen er i løbende direkte kontakt med de kommuner og skoleledere, der er udtaget til strejke og dermed kan blive berørt først.