OK’18: Konsekvenser af en eventuel konflikt

Mens vi venter på det forlig, der forhåbentlig kommer, her et overblik over de konsekvenser, en eventuel OK’18-konflikt kan få for de skoleledere, der er udtaget til strejke – og for alle skoleledere, når strejken og siden den varslede lockout træder i kraft.

På Skolelederforeningens område er der som bekendt varslet strejke for foreningens overenskomstansatte mellemledere i 10 udvalgte kommuner med start 4. april 2018.

Disse medlemmer har modtaget særskilt information.

Desuden er der varslet en massiv lockout på alle de offentlige arbejdsgiverområde til start 10. april 2018. På KL området er der ikke udtaget ledere til lockout! På det statslige område er der heller ikke varslet lockout for ledere, mens der på det regionale område er medtaget ledergrupper.

Bemærk at lockouten ikke overruler strejken, således at de som er udtaget til strejke fortsætter sådan.

Dog er næsten alle folkeskoler udtaget på lærer- og børnehaveklasseledere niveau – dvs. at alle ledere i skolen kan/vil blive påvirket af lockouten. I det vedhæftede bilag er Skolelederforeningens anbefaling til ledere, der er tilbage på skoler, hvor lærerne er konfliktramt.

Læs: Lederes opgaver under en lovlig konflikt

Kontingent ifm. OK’18

Som følge af udsigten til storkonflikt, er det på LC’s område besluttet, at de af Skolelederforeningens medlemmer, der rammes af konflikten, tilbydes medlemslån via Særlig fond for hele perioden.

Der udbetales derfor ikke konfliktstøtte, men det ventes, at der efterfølgende følges op med nedsat kontingent både for dem, der tager lånet, og dem der ikke ønsker lånet.

Alle kan låne, hvad der svarer til 846 kroner pr. arbejdsdag. LC har besluttet en solidarisk model, hvor alle bidrager ligeligt, for at konfliktmidlerne kan strække længst muligt.

For de medlemmer af Skolelederforeningen, som ikke er ramt af strejke eller lockout, vil der blive udskrevet et sympatikontingent på 500 kr., som bruges på de økonomiske følgevirkninger i organisationen.

Der vil komme nærmere information herom, når konfliktens omfang kendes mere præcist.

Formandsmøde 22. marts

Da alle de lokale formænd er samlet til ordinært repræsentantskabsmøde på torsdag i Middelfart, afholdes der efterfølgende formandsmøde, hvor den aktuelle status på OK’18 selvfølgelig er på dagsordenen og vil blive drøftet.