OK’18 – sidste chance for forlig

Efter forligsmand Mette Christensen har udsat de varslede arbejdstidsstandsninger med indtil to uger, går OK’18-forhandlingerne nu ind i sin sidste og helt afgørende fase.

I morgen (20. april 2018) er alle parter – både det statslige, regionale og kommunale område – indkaldt til nye forhandlinger i Forligsinstitutionen.

Løn, de statsansattes frokostpause samt lærernes arbejdstid er fortsat de tre store knaster, der forhandles om.

Skolelederforeningens hovedfokus i OK’18-forhandlingene er løn – da heller ikke skolelederne kan leve med en reallønsnedgang.

Der har været mange tal fremme i medierne angående forhandlingerne omkring netop løn. At det stadig ikke er lykkes at opnå en aftale, må skyldes, at der fortsat ikke er kommet tilbud frem, som sikrer en reel lønfremgang.

I medierne har der de seneste dage været stor fokus på lærernes arbejdstidsregler, som i dag reguleres ved lov. Skolelederforeningen holder stadig fast i, at lov 409 skal erstattes af en reel overenskomst.

”Lærerne skal have en overenskomstaftale, ligesom alle andre fagforbund har. En aftale skal være ubureaukratisk og til at håndtere. Vi håber på et forlig, og som skoleledelse skal vi nok håndtere en aftale,” siger Skolelederforeningens formand Claus Hjortdal.

Forligsmandens udsættelse af forhandlingerne betyder, at en strejke kan træde i kraft den 6. maj, mens en eventuel lockout kan træde i kraft den 12. maj.

Sker der et sammenbrud i forhandlingerne i løbet af de 14 dage, kan en strejke og lockout sættes i værk tidligere – nemlig fem dage efter et eventuelt sammenbrud.