OK’18: Skolelederforeningens medlemmer kan omfattes af konflikt

Efter det tredje sammenbrud i overenskomstforhandlingerne er en storkonflikt rykket tættere på. Skolelederforeningens medlemmer har historisk set ikke været i konflikt, men det kan nu blive tilfældet for første gang.

De faglige organisationer, herunder Skolelederforeningen, forbereder sig på, at en konflikt på hele det offentlige arbejdsmarked kan blive en realitet, hvis parterne ikke bliver enige. 

Det er situationen, efter der er konstateret sammenbrud i forhandlingerne på alle tre offentlige ansættelsesområder - kommunerne, regionerne og staten. Det kan omfatte Skolelederforeningens medlemmer. 

”Det er desværre ikke lykkedes parterne at blive enige i forhandlingerne. Det helt store konfliktpunkt er lønudviklingen over de næste tre år, der skal sikre en fornuftig realløn. Det betyder, at parterne nu er indkaldt til møde i Forligsinstitutionen,” siger Claus Hjortdal, Skolelederforeningens formand. 

Første møde i Forligsinstitutionen er indkaldt til torsdag den 1. marts 2018. 

Det sker nu
I dag, onsdag d. 28. februar, mødes Lærernes Centralorganisations forretningsudvalg med henblik på at træffe beslutning om eventuel varsling af strejke på baggrund af sammenbruddet i forhandlingerne. 

Det forventes pt., at man i Forhandlingsfællesskaberne på de tre arbejdsgiverområder vil beslutte at varsle strejke med virkning fra 4. april 2018. I så fald betyder det, at der på det statslige område vil blive afsendt strejkevarsler på torsdag d. 1. marts, og at der på regionernes og kommunernes område vil blive afsendt varsler på mandag d. 5. marts. 

Sådan holder vi dig orienteret
Skolelederforeningen har undervejs i forløbet udsendt konfliktvejledning til foreningens lokale formænd/TR’ere, ligesom foreningen løbende har sendt informationsbrev til formændene om situationen, som formændene er blevet bedt om at sende videre til medlemmerne. 

Foreningen vil også kontakte de lokalformænd/TR’ere, som har arbejdspladser og medlemmer, der bliver omfattet af konflikten. Derefter vil alle medlemmer, der vil blive omfattet af konflikt, blive kontaktet. 

Det forventes, at 10-15 procent af medlemmerne i så fald vil blive udtaget til konflikt. Når vi ved mere om dette, samt om andre forhold, der kan få betydning for dig som medlem, vil det blive meldt ud via direkte besked til lokalformændene og/eller her på hjemmesiden.

Har du spørgsmål?
Du kan kontakte sekretariatet ved forhandlingschef Peter Cort cort@skolelederne.org tlf. 6160 5323 eller konsulent Henrik Sloth tlf. 2891 7115  hs@skolelederne.org

Hold løbende øje her på hjemmesiden, hvor vi, hvis det bliver aktuelt, vil orientere om situationen.