OK’18: Skoleledernes særlige vilkår forhandles nu

De generelle OK-forhandlinger er som bekendt forhandlet på plads. I dag begynder forhandlingerne vedrørende de kommunale skolelederes overenskomst. Skolelederforeningen er i dag sammen med de øvrige organisationer i LC til forhandling i KL om de specielle overenskomstforhold.

Disse forhandlinger skal sammen med en lang række andre specielle forhold for de forskellige organisationer på plads, inden forligene sendes til urafstemning – hvilket sker i perioden 25. maj til 3. juni 2018.

Skolelederne skal kun stemme om egen overenskomst og ikke om lærernes arbejdstidsregler. Skolelederne stemmer på det generelle område alene om den lønpakke og øvrige generelle vilkår, der er forhandlet på plads over de næste tre år, samt om de særlige vilkår, der forventeligt kommer på plads inden for de næste par dage.

Se powerpoint-præsentation fra Forhandlingsfællesskabet, hvor OK’18-forliget på det kommunale område gennemgås. Se blandt andet en økonomisk oversigt over forliget.