OK’18 urafstemning: Et klart JA!

Næsten 95 % af underviserlederne i LC stemte ja til OK’18 overenskomsten. Også på lærerområdet blev det et meget tydeligt ja, da ca. 75 % stemte for forliget.

Resultatet af urafstemningen i forbindelse med OK’18 forliget ligger nu klart – og det blev et markant ja på alle niveauer. Ikke mindst på LC’s område, hvilket er det vigtigste for medlemmerne i Skolelederforeningen, der stemmer sammen med de øvrige medlemmer i LC.

Resultatet blev både på leder- og lærerområdet et klart JA med henholdsvis 95 % og 75 % for forliget.

”Jeg er glad og lettet”, siger Claus Hjortdal, formand for skolelederne:

”OK’18 forliget må siges lønmæssigt at være acceptabelt. De i alt 8,1 % over de næste tre år giver antageligt skolelederne en reallønsfremgang, og der bliver lidt ekstra løn til fordeling blandt skolelederne, hvor mellemlederne er prioriteret. Desuden er jeg lettet, da Danmark – og slet ikke skoleområdet – ikke havde brug for en udmarvende strejke/lockout".

Skolelederforeningen tog ellers det historiske skridt at udtage et antal medlemmer til strejke. Primært da foreningen ikke kunne acceptere arbejdsgivernes krav om økonomisk tilbageholdenhed. At en række andre uspiselige krav fra især KL også blev undgået var en bonus – også selv om der ikke blev plads til reelt at drøfte skoleledernes specifikke krav. På den baggrund er Claus Hjortdal også tilfreds med OK’18:

”Samlet set vurderer jeg OK’18-resultatet som positivt – vi må glæde os over det, vi har fået, frem for at se på det modsatte, og det er derfor meget tilfredsstillende, at langt hovedparten af medlemmerne har været enige med os i formandskabet og en samlet hovedbestyrelse, som anbefalede et JA til OK’18”, siger han.

Claus Hjortdal er glad for, at det på lærerområdet blev et meget tydeligt ja i urafstemningen. Det betyder, at alle foreningerne i LC har tilsluttet sig resultatet, og at LC samlet siger ja til OK’18. LC har således tilsluttet sig overenskomsten på alle områder. Og på lærerrådet vil der så sandsynligvis være ro på, mens arbejdstidskommissionen arbejder. 

Stemmeprocenterne ved OK-afstemningen ligger i den høje ende, hvilket også er tilfredsstillende. Hvad angår LC-underviserlederne samlet har ca. 60 % af de stemmeberettigede stemt, for Skolelederforeningens medlemmer specifikt kendes stemmeprocenten endnu ikke, og på DLF’s område stemte næsten 78 % af de stemmeberettigede lærere ved afstemningen, hvilket er er ny rekord.

OK’18-afstemning – det kommunale/regionale område

Oversigt over de enkelte organisationers stillingtagen til Forhandlingsfællesskabets forlig
herunder af LC´s specielle forhandlinger ved OK18:

Organisation

Ja-stemmer

Nej-stemmer

Stemmeberettigede

Danmarks Lærerforening

31261

10678

53704

Uddannelsesforbundet

782

209

1730

LC-lederforum, herunder SKL

1961

111

3582

Total

34004

10998

 

 

OK’18-afstemning – det statslige område

Oversigt over de enkelte organisationers stillingtagen til CFU-forliget herunder af
LC´s organisationsforhandlinger:

Organisation

Ja-stemmer

Nej-stemmer

Stemmeberettigede

Frie skolers Lærerforening

4842

663

9324

Danmarks Lærerforening

599

175

1218

Uddannelsesforbundet

2574

865

5739

Handelsskolernes Lærerforening

5

1

Kompetent forsaml.

LC-lederforum, herunder SKL

505

29

935

 

 

 

 

Total

8520

1732

HL ikke medregnet

Se video med Claus Hjortdal, hvor han kommenterer på resultatet af OK'18-afstemningen