OK'18 er en fælles sag

Lige nu er der stilstand i OK'18-forhandlingerne. I mellemtiden opfordrer Skolelederforeningen til, at en samlet forening bakker op om de ca. 250 medlemmer, som er udtaget til konflikt.

”Det er af yderste vigtighed, at en samlet Skolelederforening, centralt og lokalt, bakker de medlemmer op, der er udtaget til konflikt. Det blev også klart markeret på det nyligt afholdte formandsmøde, at de ikke står alene. Men at alle kommuners skoleledere bakker dem op. Vi kæmper den fælles sag,” udtaler Skolelederforeningens formandskab, formand Claus Hjortdal og næstformand Dorte Andreas.

Formandskabet understreger, at de medlemmer af Skolelederforeningen, som er udtaget til konflikt, ikke må føle, at de står alene.

Lige nu er der stilstand i forhandlingerne, men der arbejdes på landsplan for fælles arrangementer på tværs af alle faggrupper i den offentlige sektor. I støbeskeen er store demonstrationer 10. april i de største byer, Aalborg, Aarhus, Randers, Esbjerg, Odense og København.

Skolelederforeningen opfordrer til, at så mange så muligt – både strejkende og medlemmer der ikke er udtaget til konflikt – vil støtte op omkring disse arrangementer.

For Skolelederforeningen er lønspørgsmålet kernen i beslutningen om, for første gang i foreningens historie, at sende udvalgte ledergrupper i konflikt. 

Det er et kardinalpunkt for foreningen, at en overenskomstfornyelse sikrer foreningens medlemmers realløn. Altså kort sagt, at medlemmernes købekraft som minimum følger den almindelige prisudvikling i samfundet.  

”Det er det, vi har varslet strejke for – vi mener ikke, vores medlemmer kan være tjent med, at det offentlige arbejdsmarked skal blive et andenrangs arbejdsmarked. Vores medlemmer har også en berettiget forventning om, at deres løn også gerne skulle blive højere,” udtaler Claus Hjortdal og Dorte Andreas. 

FAKTA: SÅDAN HOLDER VI DIG ORIENTERET 

  • Når vi ved mere, vil vi melde hurtigt ud. For yderligere information om de tværgående arrangementer lokalt henviser vi til enløsningforalle.dk og til mere specifik information omkring vores egen overenskomstfornyelse henviser vi til OK18-sektionen andetsteds på vores hjemmesiden her.
  • Hvis der ikke kan landes en aftale centralt i forligsinstitutionen, vil alle medlemmer, der bliver direkte involveret af strejken, blive kontaktet direkte af Skolelederforeningen. Her vil de blevet informeret omkring deres mulighed for at optage konfliktlån etc. Der vil også blive afholdt lokale møder med deltagelse af formandskab og sekretariat, hvor hele konfliktscenariet vil blive behandlet. 
  • Ønsker andre lokale foreninger, at vi kommer ud til dem og drøfte konfliktsituationen - så tøv ikke med at kontakte os. Så vil vi gøre, hvad der står i vores magt for at imødekomme ønskerne. 

FAKTA: HER STÅR FORHANDLINGERNE NU

  • De store knaster i forhandlingerne er stadig den offentlige lønudvikling, betalt spisepause og en mulig lærerarbejdstidsaftale. Lige nu er forhandlingerne sat i bero, og parterne vender situationen.

  • Som bekendt er der blevet forhandlet i forligsinstitutionen hele påsken for at sikre ordentlige løn og ansættelsesvilkår for alle offentligt ansatte. Efterfølgende valgte forligskvinde Mette Christensen at udsætte den varslede strejke og lockout med foreløbig 14 dage, dog således at hun, hvis hun ikke tror på en forhandlet løsning, kan igangsætte konflikten med 5 dages varsel.