OK'18: Forlig på det kommunale område!

Efter et meget langt forhandlingsforløb er der endeligt indgået et forlig på det kommunale område.

Læs pressemeddelelse fra Forhandlingsfællesskabet.

Formanden for Forhandlingsfællesskabet og forhandlingsleder på det kommunale område, Anders Bondo Christensen, udtaler:

”Vi har fundet en løsning på de tre hovedknaster, som vi har arbejdet hårdt på de seneste måneder: Løn, lærernes arbejdstid og spisepausen. Det har vi opnået gennem et stærkt sammenhold blandt de faglige organisationer, og det er jeg meget glad for.

Vi har med aftalen forbedret reallønnen for alle ansatte. Vi har afskaffet privatlønsværnet, der var en forhindring for, at de kommunalt ansattes løn fremover ville følge lønnen for de privatansatte. Lønudviklingen for de kommunalt ansatte forventes at blive 8,1 procent over de næste tre år. Det er klart bedre end den lønudvikling, som arbejdsgiverne først havde foreslået.

I forhold til lærerne er der også fundet en løsning, der senere i dag bliver præsenteret for Lærernes Centralorganisation, og derefter vil indholdet blive offentliggjort.

Endelig har såvel FTF, AC som OAO-K og FOA indgået aftaler, der håndterer spisepauseproblematikken på de forskellige områder.”

Formand for Skolelederforeningen Claus Hjortdal er lettet over, at parterne har fundet en løsning på de centrale konfliktpunkter og udtaler:

”Skolelederforeningen har for første gang været med i en central konflikt og udtaget egne medlemmer til en strejke. Det centrale for os er, at der er blevet fundet en god løsning i forhold til lønudviklingen i den kommunale sektor. For os som skoleledere er det også en central pointe, at DLF og KL har kunne lande en løsning for lærernes arbejdstid, der sikre, at vi igen kan koncentrere os om at lave god skole.”

Skolelederforeningen melder mere ud, når vi har de nærmere detaljer i forliget.