OK'18: Formandsmøde

Får vi et resultat inden lukketid? Og hvor er skolelederne i alt dette her, hvor ca. 250 medlemmer fra de ti kommuner er udtaget til strejke lige efter påske?

Umiddelbart efter det ordinære repræsentantskabsmøde (22. marts 2018) er der afholdt formandsmøde med særligt fokus på OK’18, der jo lige nu står over for et: Forlig eller forlis? Mødet har deltagelse af stort set samme deltagere som på repræsentantskabsmødet, nemlig foreningens lokale formænd, men her uden formel beslutningskompetence.

Foreningens formand Claus Hjortdal gennemgik det spil, der er foregået, herunder de hovedaktører, der er på arbejdstager- og arbejdsgiversiden. En situation der ikke er mindre dramatisk nu med partipolitiske indblandinger og skænderier for åbent tæppe, mens der forhandles videre og søges nået en mulig løsning i Forligsinstitutionen – hvilket alle parter bedyrer, at de ønsker.

”Skolelederforeningen er denne gang med i frontlinjen. Løn- og arbejdsvilkår i det offentlige, og ikke mindst for ledere i folkeskolen, er selvfølgelig et centralt issue. Også her har der som bekendt været beregningsmodeller i spil med forskellige udgangspunkter, så det passer til argumentationen fra hver sin side. Alt dette desuagtet, så mener skolelederne ikke, at lønnen matcher det arbejde, vi har”.

Således ræsonnerede Hjortdal. Spørgsmålet for skoleledere: Er der et løngab, eller er der ikke? Og det er der for os. Det komplekse er så, at lønspørgsmålet hænger sammen med betalt frokost, spørgsmålet om arbejdstidsaftale(r) og lavtlønsprojekt for de dårligere lønnede offentligt ansatte.

Indtil videre en låst situation – med en desværre sandsynlig strejke 4. april og storlockout 10. april med mulighed for udsættelse ved forligsmanden i 2 x 14 dage. Efter formandens orientering stillede foreningens forhandlingschef Peter Cort op til drøftelse af konkrete spørgsmål.

Fx om skoleledere skal undervise eller pålægges andre opgaver af kommunen, hvilket man bedes få på skrift og kontakte foreningen for vurdering. Hvem, der skal i strejke vil blive præciseret i de nærmeste dage. Der bliver informeret mere præcist om konfliktlån og støttekontingent. Der stiles efter at stille alle medlemmer økonomisk lige, uanset om man er i strejke eller ikke.

Problematikken, at det kun er mellemledere – og heraf kun et fåtal på 10 % - der er udtaget til strejke, mens skoleledere på KL’s område ikke bliver lockoutet, blev også vendt. Der har været særskilte møder med de lokalforeninger, hvis medlemmer er berørt, og det vil der blive igen, herunder hvad der skal ske, når kommunerne stopper lønnen, og hvad når man igen er tilbage på arbejde.

Netop foråret er skolernes og ledernes mest travle tid. Alle skoleledere vil indirekte blive berørt af konflikten, og Skolelederforeningen vil på alle planer støtte de lokalforeninger og medlemmer, der bliver berørt. Især de, der bliver berørt direkte af konflikten. Det blev klart efterspurgt i forsamlingen.

Det vil foreningen honorere ved hurtigst muligt at arrangere et antal regionale møder og stille op fra centralt hold. Der er også tale om at afholde et ekstraordinært repræsentantskabsmøde. Foreningen planlægger ikke som udgangspunkt at deltage i demonstrationer og aktioner, men at lokalforeningerne må vurdere, hvad der giver mening lokalt.

Sidst blev det understreget, at man til enhver tid kan kontakte foreningen med de mange spørgsmål, der kan være i relation til OK’18 – også i påskehelligdagene.

Foto: Hung Tien Vu