OK'18: LC-Lederforum og regionerne har indgået forlig - Læs også om urafstemning

Forhandlingerne om de regionale ledere er faldet på plads. Resultatet indebærer lønstigninger til mellemledere og ledere.

Skolelederforeningen har sammen med de øvrige organisationer og lederforeninger i LC forhandlet de specielle overenskomstforhold på plads med RLTN. Der var tale om, at kun 0,35 % af den samlede lønsum var udmøntet til specielle forhandlinger, hvilket betyder, at der ikke har været meget at forhandle om.

På lederområdet må det konstateres, at der ud over de lønstigninger, der er opnået via det generelle forlig, er opnået en række mindre yderligere forbedringer af lederlønnen. Konkret ser det således ud:

GRUNDLØNSFORBEDRING PÅ LEDEROVERENSKOMSTEN:

  • For ledere på grundlønstrin 46 + 9.000 kr. hæves lønnen med fuldt gennemslag til løntrin 46 + 11.000 kr.
  • For øvrige ledere indføres et grundlønstillæg med fuldt gennemslag på 1.000 kr.

Grundlønsstigningen træder i kraft 1.4.2019.

De overenskomstkrav, der oprindeligt var stillet fra begge sider på underviserlederområdet, måtte frafaldes. Skolelederne har således alene fået ovenstående lønforbedringer igennem. Omvendt er RLTN – heller ikke denne gang – kommet igennem med fjernelse af tjenestemandsansættelsen, uddannelseskravet m.m.

”Med de få midler, der reelt har været til stede til vores forhandlinger, har vi prioriteret primært at hæve de lavestlønnede ledere”, siger skoleledernes formand Claus Hjortdal.

Det specielle forlig bliver sammen med det generelle sendt til urafstemning i perioden 25. maj til 3. juni 2018.

Sådan foregår urafstemning
Der er mulighed for at afgive stemme om lederresultatet for medlemmer af Skolelederforeningen.

Urafstemningen vil blive gennemført i perioden fra den 25. maj 2018 kl. 08 til den 3. juni 2018 kl. 16.

Der bliver udsendt et link til afstemningen via direkte mail med link til personlig afstemning. Har vi ikke korrekt mail på dig som medlem, kan afstemningen gennemføres elektronisk via LC Lederforums (Min Side). Der kan stemmes ”JA” eller ”NEJ” til forliget, og der kan kun stemmes én gang.

Der udsendes yderligere information om urafstemningen, når den åbner den 25. maj.

Powerpoint med fokus på ledere

Forhandlingsprotokollen for forliget mellem LC og regionerne

Powerpoint fra Forhandlingsfællesskabet, hvor OK’18-forliget på det regionale område gennemgås. Se blandt andet en økonomisk oversigt over forliget.