OK'18: LC-Lederforum og staten har indgået forlig - Læs også om urafstemning

Forhandlingerne om de forskellige statslige ledere i Skolelederforeningen er faldet på plads. Resultatet indebærer lønstigninger til alle ledere.

Skolelederforeningen har sammen med de øvrige organisationer og lederforeninger i LC forhandlet de specielle overenskomstforhold på plads med Staten. Der var tale om, at kun 0,23 % af den samlede lønsum var udmøntet til specielle forhandlinger, hvilket betyder, at der ikke har været meget at forhandle om.

På lederområdet må det konstateres, at der ud over de lønstigninger, der er opnået via det generelle forlig, er opnået en række mindre yderligere forbedringer af lederlønnen. Konkret ser det således ud:

De overenskomstkrav, der oprindeligt var stillet fra begge sider på underviserlederområdet, måtte frafaldes.

De specielle forlig bliver sammen med det generelle sendt til urafstemning i perioden 25. maj til 3. juni 2018.

Sådan foregår urafstemning
Der er mulighed for at afgive stemme om lederresultatet for medlemmer af Skolelederforeningen.

Urafstemningen vil blive gennemført i perioden fra den 25. maj 2018 kl. 08 til den 3. juni 2018 kl. 16.

Der bliver udsendt et link til afstemningen via direkte mail med link til personlig afstemning. Har vi ikke korrekt mail på dig som medlem, kan afstemningen gennemføres elektronisk via LC Lederforums (Min Side). Der kan stemmes ”JA” eller ”NEJ” til forliget, og der kan kun stemmes én gang.

Der udsendes yderligere information om urafstemningen, når den åbner den 25. maj.

For oplysninger om det generelle statslige forlig - Klik her

For ledere på frie skoler har Skolelederforeningen i samarbejde med Frie Skolers Ledere lavet en gennemgang af forliget på dette område. Klik her

Forhandlingsprotokol for SOSU-skoler Klik her

Forhandlingsprotokol for Dansk Røde Kors-skoler Klik her