OK'18: Ledere ikke udtaget til lockout på KL-området

Der er som bekendt varslet en massiv lockout på det offentlige område, hvis parterne ikke når til enighed. En lockout vil træde i kraft pr. 10. april 2018. På KL-området er ledere ikke udtaget til lockout.

Dog er næsten alle folkeskoler udtaget på medarbejder niveau – det vil sige, at alle ledere i skolen alligevel kan/vil blive påvirket af lockouten.

Se her Skolelederforeningens anbefaling til ledere, der er tilbage på skoler, hvor lærerne er konfliktramt.

På Skolelederforeningens område har vi stadig 10 kommuner, hvor der er varslet strejke for overenskomstansatte mellemledere til start 4. april 2018.

Disse ledere skal stadig i konflikt fra den 4. april 2018, med mindre konflikten bliver udsat af forligskvinden.

På det statslige område er der heller ikke varslet lockout for ledere, mens der på det regionale område også er medtaget ledergrupper.