OK'18: Skolelederne står sammen om bedre vilkår

Ved en konflikt står de ca. 250 skoleledere i de 10 kommuner, der er udtaget til strejke, ikke alene. Det er en fælles kamp for alle skoleledere at sikre bedre løn- og arbejdsvilkår ved denne OK-runde.

På formandsmødet kort før påske blev problematikken, at det kun er mellemledere – og heraf kun et fåtal på 10 % - der er udtaget til strejke, mens skoleledere på KL’s område ikke bliver lockoutet, vendt. Det kan give nogle følelsen af at blive efterladt alene på perronen.

Sådan er det ikke. Således blev det klart udtrykt fra lokalformændene, at de strejkeramte kolleger vil blive bakket op, og at alle skoleledere bør være synlige i forbindelse med strejken/lockouten.

Plenum+ har talt med to af formændene fra kommuner, der står uden for strejken, men hvis skoler siden kan blive tømt for medarbejdere ved en lockout. Herfra lyder det samstemmende, at OK’18 er en fælles sag, og det er vigtigt at bakke hinanden op, møde op til OK-arrangementer og møder.

”De ca. 250 medlemmer, der måske skal i strejke, er vores alles ansigt. Der skal vi være gode til at vise, at de bestemt ikke står alene i konflikten. Vi skal på alle måder vise vores – også økonomiske - opbakning og give dem et rygstød”, siger Erik Krogh Pedersen, formand for Skolelederforeningen i Vesthimmerland”.

”Vi er alle med i en fælles arbejdskamp om lønvilkår. Det står vi som skoleledere sammen om. Og selv om mange af os er undtaget fra konflikten, skal vi stå imod det pres, der på mange måder kan opstå”, siger Torben Møller Nielsen, formand for Næstved Skolelederforening og nyvalgt HB-medlem.

HB-medlem Lars Aaberg, skoleleder i København, hvor skolerne heller ikke er udtaget til strejke, siger:

”Det er ikke kun de 10 kommuners skoler og ledere, der er i spil. De skal ikke føle, at de trækker læsset alene. Vi skal være klar til at mødes og give vores fulde opbakning fra resten af landet. Denne OK’18-konflikt er selvfølgelig en samlet sag for alle medlemmer af Skolelederforeningen”, siger han. 

Plenum+ har også talt med to lokalformænd fra de kommuner, der er udtaget til strejke:

”Vi skal huske, at der på landsplan er udvalgt 250 skoleledere til at gå i strejke, som i en periode hverken må arbejde eller får løn, og som har brug for mental og økonomisk støtte i den videre proces. Så jeg er glad for, at der er vilje til, at alle vil være med til bære byrden”, siger lokalformand i Gentofte, Peter Vinkel.

”Der er en risiko for, at man som strejkende føler, hvorfor ’lige os’ og føler sig særligt presset. Det er svært, når det er en så lille gruppe. Derfor er det vigtigt, at vi står last og brast, bl.a. om hvordan vi skal aktionere, og at alle ledere møder op til lokale og større OK-arrangementer”, siger Merete Trier Frederiksen, lokalformand for Skolelederforeningen i Ballerup. 

Kommende initiativer

Såfremt strejke og lockout bliver en realitet, stiller foreningen op og arrangerer regionale og lokale møder efter ønske og behov, ligesom der kan blive tale om at afholde et ekstraordinært repræsentantskabsmøde, alt efter udviklingen.

Skolelederforeningen har løbende kontakt med de lokalforeninger, hvis medlemmer bliver berørt af strejke med fokus på, hvad der vil ske, når kommunerne stopper lønnen, når man igen er tilbage på arbejde, om konfliktlån mv. Samt vedrørende støttekontingent for alle medlemmer. 

Konfliktens ikrafttræden

Forligsmand Mette Christensen har som bekendt udsat strejke og lockout 14 dage, hvilket pt. vil sige strejke fra 22. april 2018 og lockout 28. april 2018 – idet dette iværksættes på femtedagen efter.

MEN i tilfælde af, at forligsmanden inden for den nærmeste tid kaster håndklædet i ringen og opgiver at nå til et forlig, kan strejke og lockout blive en realitet på et tidligere tidspunkt.

Læs hele vores sektion om OK'18 her

En løsning for alle

Foto: Hung Tien Vu