Onlineunivers skal støtte syge elever

Paraplyorganisationen Danske Patienter har som led i projektet ’Skole for mig’ udviklet et nyt onlineunivers, der skal hjælpe med at gøre skolelivet nemmere for elever med kronisk eller langvarig sygdom.

Projektet ’Skole for mig’, som er støttet af Egmont Fonden, skal finde og formidle løsninger, der kan forbedre skolelivet for børn, der er ramt af sygdom. Det har blandt andet resulteret i en række rapporter, fakta, interviews og videoer med sygdomsramte børn samt en redskabskasse til skolerne.

Det kan alt sammen findes på www.skoleformig.dk, hvor der fx er faktaquiz om sygdom, et dialogark om særlige aftaler med eleven og forslag til temadage, der skal øge klassens forståelse af, hvordan det er at have en diagnose - samt forslag til klassediskussioner, dilemmaøvelser, handleplaner og tjeklister.

Onlineuniverset er udviklet i samarbejde med børn, der selv er ramt af sygdom.