Skoleforskningskonference 2018: Styr på skolen

Der er mulighed for at drøfte aktuel skoleforskning med forskere, praktikere og beslutningstagere, når Danmarks Lærerforening for andet år i træk afholder skoleforskningskonference.

Overskriften for dette års konference er ’Styr på skolen – god undervisning i spændingsfeltet mellem rammer og råderum’.

Målgruppen er skoleforskere, politikere og praktikere, og konferencens formål er at formidle relevant skoleforskning med henblik på at kvalificere skolernes praksis og de politiske beslutninger på skoleområdet - og bringe forskere, praktikere og politikere i dialog.  

Mød blandt andre Jacob Torfing, professor, RUC, Lotte Bøgh Andersen, professor VIVE og Aarhus BSS, Lejf Moos, lektor, DPU, Anders Bondo Christensen, formand for Danmarks Lærerforening samt Arne Eggert, udviklingsdirektør, KL.

Det foregår 23.-24. april i Nyborg.

Læs mere om konference, program, pris og sted

Læs flyer om konferencen