Skoleledelse, styring og motivation fyldte på skoleforskningskonference

DLF har netop for andet år i træk afholdt en skoleforskningskonference. Overskriften for dette års konference var ’Styr på skolen – god undervisning i spændingsfeltet mellem rammer og råderum’.

Der blev drøftet aktuel skoleforskning med forskere, praktikere og beslutningstagere, da Danmarks Lærerforening for andet år i træk afholdt skoleforskningskonference.

Konferencen, som netop er blevet afholdt, begyndte med oplæg fra de to professorer Jacob Torfing, RUC og Lotte Bøgh Andersen, ÅU, som beskrev styringsparadigmerne i den offentlige sektor.

I begge oplæg blev skolelederens særlige rolle som oversætter og meningsskaber kraftigt pointeret, og dette tema fyldte fortsat meget i de mere praksisnære oplæg, der fulgte.

Skolelederforeningens næstformand Dorte Andreas holdt oplæg om hvordan, man som skoleleder kan være med til at oversætte den store mængde viden og store data, så det giver mest mulig mening i skolens hverdag. 

Dorte Andreas deltog også i den afsluttende debat, hvor der blandt andet var fokus på skoleledelsens råderum i den kommunale folkeskole.

Den nødvendige tætte dialog mellem lærere, skoledere og forvaltningerne var også et gennemgående tema i de mange oplæg og diskussioner.

Foto: Søren Teglskov / Skolelederforeningen