Skolelederforeningen er tilfreds med OK’18-aftale

Efter lange og svære forhandlinger er det hen over Store Bededag og weekenden lykkedes parterne at nå hinanden på både det kommunale, regionale og statslige område. Dermed er en storkonflikt umiddelbart afblæst – også i den danske folkeskole.

Lønnen er et af de hovedområder, der er forhandlet intenst om de sidste mange måneder.

På det kommunale område giver forliget en samlet økonomisk ramme på 8,1 procent over tre år.

”Vi kan som skoleledere være tilfredse med aftalen, som giver en fornuftig lønstigning. Der bliver ca. 6,82 procent til generel lønstigning over perioden, hvilket sikrer reallønnen”, siger Claus Hjortdal, formand for Skolelederforeningen.

Claus Hjortdal oplyser, at der derudover bliver ca. 0,60 procent til reststigning, og 0,35 procent til organisationsforhandlinger – det vil sige, at det er Skolelederforeningens pulje til individuelle forhandlinger.

Skolelederforeningen vil i de kommende dage orientere nærmere om detaljerne omkring OK’18-forliget samt om de økonomiske konsekvenser for skolelederne.

Kommission frem for konflikt
Claus Hjortdal er endvidere tilfreds med, at der med nedsættelsen af en ny undersøgelseskommission omkring lærernes arbejdstid skabes ro omkring folkeskolen.

Undersøgelseskommissionen skal komme med anbefalinger og konkrete forslag, som skal fremme god undervisning. Og det vil danne grundlag for en ny forhandling for en ny arbejdstidsaftale for lærerne.

”En undersøgelseskommission er klart bedre end en konflikt, som det var endt med ved et lovindgreb,” siger Claus Hjortdal, som kalder det ’en nytænkning af den danske model’:

”Eftersom parterne ikke kunne blive enige, er det mere hensigtsmæssigt at få en kommission til at se, om man kan komme videre i en anden retning.”

Hvad sker der nu?
I den kommende tid skal Skolelederforeningen i gang med de individuelle forhandlinger. Herefter skal det samlede OK’18-forlig til afstemning blandt medlemmerne.

Afstemningen vil finde sted fra 25. maj til den 3. juni.

Vi vil via vores hjemmeside samt breve til de lokale formænd løbende orientere nærmere om, hvordan afstemningen skal forløbe.

Læs mere om hovedelementer i forliget på KL’s område

Se video med Claus Hjortdal, hvor han uddyber Skolelederforeningens holdning til OK’18-forliget