Skolelederforeningen: Fasthold 10. klasse i folkeskolen – den løser opgaven

I regeringens nye erhvervsskoleudspil lægges der op til, at 10. klasse skal pege i retning af erhvervsuddannelserne. Flyt ikke de kommunale 10. klasser til erhvervsskolerne, for folkeskolerne løser allerede opgaven bedst, siger Dorte Andreas, næstformand i Skolelederforeningen.

”Vi er helt enige i, at der skal gøres noget særligt, så flere unge vælger en erhvervsuddannelse. Det er afgørende, at vi baserer løsningerne på viden om, hvad der virker, derfor ser vi frem til det ekspertudvalg, som skal komme med anbefalinger til, hvordan 10. klasse kan rettes mod erhvervsuddannelserne. Vi deltager gerne i udvalget og bidrager med vores viden og indsigt,” siger Dorte Andreas, næstformand i Skolelederforeningen.

Hun advarer derfor imod at flytte de kommunale 10. klasser ind på erhvervsskolerne, da folkeskolerne allerede er dygtige til at løfte opgaven.

”Nye tal viser, at folkeskolens 10. klasse sender flere elever videre på en erhvervsuddannelse, end 10. klasse på en erhvervsskole gør. Samtidig ved vi, at dobbelt så mange elever i den kommunale folkeskole, i forhold til efterskoler, vælger en erhvervsuddannelse, og at antallet er tre gange så højt i forhold til fri- og privatskolerne. Det understreger, at folkeskolens 10. klasse har fat i det rigtige,” siger Dorte Andreas med henvisning til, at 10. klasse i folkeskolen sender 36 procent videre på erhvervsuddannelserne, mens 10. klasse på en erhvervsskole sender 32 procent af eleverne videre.

Lars Løkke Rasmussen (V) og undervisningsminister Merete Riisager (LA) præsenterede i dag regeringens nye erhvervsskoleudspil ’Fra folkeskolen til faglært – erhvervsuddannelser til fremtiden’, og her lød det, at elevernes øjne allerede i folkeskolen skal åbnes mere for erhvervsskolerne, og at 10. klasserne i langt højere grad skal rettes mod erhvervsskolerne. Udspillet indeholder 55 punkter fordelt på 12 områder:

 • 1.  Folkeskolen skal nære elevernes håndværkerdrømme
 • 2.  Opgør med automatvalget
 • 3.  Kommunerne skal have større ansvar for søgningen
 • 4.  Flere skal vælge rigtigt første gang
 • 5.  10. klasse skal pege i retning af erhvervsuddannelserne
 • 6.  Begejstring og faglig stolthed er grundpiller i erhvervsuddannelserne
 • 7.  Attraktive ungdomsmiljøer
 • 8.  Mere tid til afklaring og til at fordybe sig i fagene
 • 9.  Kvaliteten skal være endnu bedre
 • 10. Større sikkerhed for at få en praktikplads
 • 11. Social- og sundhedsuddannelserne skal appellere til flere
 • 12. Frihed til erhvervsskolerne

Baggrunden er, at kun to ud af 10 unge vælger en erhvervsuddannelse efter folkeskolen, mens erhvervslivet efterlyser faglært arbejdskraft.

Blandt initiativerne er et forslag om en pulje, der skal belønne erhvervsskoler, der opretter 10. klasser.

”Vi burde også belønne den kommunale folkeskole, som i høj grad lever op til den nationale målsætning, så folkeskolens indsats kan styrkes endnu mere,” mener Dorte Andreas med henvisning til de nationale målsætninger om 25 procent i 2020 og 30 procent i 2025. En målsætning, som folkeskolens 10. klasse allerede lever op til.

Dorte Andreas peger på såvel gode som mindre gode initiativer i regeringens udspil, og som Skolelederforeningen ser frem til en konstruktiv dialog omkring.

I forslaget er der over fire år afsat to milliarder kroner til udspillets initiativer. En del af midlerne foreslår regeringen skal investeres i folkeskolernes muligheder for at tilbyde god, praktisk og anvendelsesorienteret undervisning og undervisning i de praktiske/musiske fag.

”Vi er glade for, at man vil styrke skolernes fysiske rammer og de praksisorienterede fag samt vejledningen,” siger Dorte Andreas.

Skolelederforeningens næstformand undrer sig dog over, på baggrund af regeringens udspil i dag, at regeringen tidligere på ugen kom med et udspil, som lægger op til at fjerne nogle af folkeskolens timer i understøttende undervisning.

”De klokketimer giver netop mulighed for mere varieret og praksisorienteret undervisning i samarbejde med andre – blandt andre erhvervsskolerne,” siger Dorte Andreas.

Skolelederforeningen ser frem til det kommende samarbejde og drøftelser på området.

Læs hele regeringens erhvervsskoleudspil her