Skolelederforeningen: Nej tak til obligatoriske sprogprøver

Skolelederforeningen forholder sig i et høringssvar meget kritisk over for regeringens forslag om obligatoriske sprogprøver i 0. klasse. Sprogstøtten bør gives som en hjælp – og ikke som en straf, mener foreningen.

Som udgangspunkt anerkender Skolelederforeningen, at der er behov for en tidlig indsats for børn med et ikke veludviklet dansk sprog.

Det er dog afgørende, at denne støtte gives som hjælp – og ikke som straf.
Foreningen kan ikke støtte indførelsen af obligatoriske sprogprøver som beskrevet i lovforslaget.

”Der findes allerede eksisterende sprogscreeninger i såvel skole som på daginstitutionsområdet. At der lægges mere vægt på test og screeninger kan endvidere have en negativ effekt på børnenes skolegang med øget marginalisering og stressreaktioner til følge. At blive mål og vejet 3-4 gange alene i børnehaveklassen i et område, som barnet har svært ved, kan medføre en meget negativ skoleopfattelse,” skriver Skolelederforeningens formand Claus Hjortdal i høringssvaret.

Lovforslaget betyder blandt andet, at elever i børnehaveklassen kan testes op til fire gange inden 1. klasse.

Lovforslaget betyder også, at sprogprøver fra næste år bliver obligatorisk på skoler, hvor mere end 30 procent elever kommer fra et boligområde, der inden for de seneste tre år har været på regeringens ghettoliste.

”Det bør under ingen omstændigheder være ens bopæl, der afgør, om man skal testes og have særlig sprogstimulering,” skriver Claus Hjortdal.

Skolelederforeningen finder det samtidig uforeneligt med dansk skoletradition og grundlæggende værdier, at der opkræves betaling for tilbuddet om særlig sprogundervisning i sommerferien.

”Det er – og skal fortsat være - gratis at gå i folkeskolen,” skriver Claus Hjortdal.

Forslaget om obligatoriske sprogprøver i 0. klasse er en del af en større lovpakke – og en del af den såkaldte ghettopakke.

Læs hele høringssvaret

Foto Colourbox.dk