Skolelederforeningen om skolepulje: Sats på langsigtede løsninger

’Brug pengene på langsigtede og pædagogiske løsninger’, siger Skolelederforeningens næstformand Dorte Andreas om regeringens skolepulje, der er klar med den første økonomiske bonus til 61 skoler.

61 skoler ud af 104 skoler kan se frem til i alt 81,7 millioner kroner som den første af tre udbetalinger fra regeringens skolepulje. 43 skoler får således ikke del i pengene i denne omgang.

Omkring 120 folkeskoler blev for et års tid siden tilbudt at være en del af den såkaldte treårige skolepulje, hvor skolerne hvert af de tre år skal reducere andelen af elever, der får under karakteren 4 i dansk og matematik, med fem procentpoint, for at få del i pengepuljen.

Skolelederforeningen er glad for, at der er afsat ressourcer til udsatte børn og unge, men foreningen er fortsat skeptisk over for udmøntningen af skolepuljen. Arbejdet med at løfte elevernes læring er mere komplekst og langsigtet, end at opgaven kan løftes ved hjælp af et økonomisk incitament, mener Dorte Andreas, næstformand i Skolelederforeningen.

”At give præmier på bagkant skaber nødvendigvis ikke god pædagogisk udvikling. Mange skoler arbejder allerede med succes med langsigtede løsninger for fagligt at løfte eleverne fx med indsatser omkring uddannelsesparathed, læseindsatser, lektiehjælp og holddannelse. Skolepuljen giver et massivt fokus på karakterer fremfor at se på, hvad der skal til for at løfte eleverne. Hvorfor har man ikke kigget på de velfungerende langsigtede løsninger på andre skoler,” spørger næstformanden.

Hun hæfter sig ved, at det springende punkt nu bliver, om det fremover vil være realistisk for skolerne at videreføre de resultater, skolerne har skabt.

”Det er imponerende, at det er lykkes 61 skoler at løfte eleverne fagligt. Men hvilke muligheder har de for at fastholde resultaterne, når pengene ikke er der mere? Skolerne har formentlig lavet en omprioritering, så på sigte kan det blive en meget vanskelig opgave. Det er de færreste kommuner, der har midler til at afsætte ekstra ressourcer. I øjeblikket oplever vi, at der igen sker en del besparelser rundt om i kommunerne,” siger Dorte Andreas.

Skolelederforeningen har fokus på, at der er flere udfordring for skolerne, idet der er variation fra årgang til årgang i forhold til elevernes resultater, ligesom det kan være et spørgsmål om få elevers faglige karakterer, om en skole får andel i millionbonussen eller ej.

Modelfoto: Colourbox.dk